194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ม.ราชภัฎอุดรธานี แถลงข่าวการจัดงาน "แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 1"

ม.ราชภัฎอุดรธานี แถลงข่าวการจัดงาน "แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 1" เผยแพร่องค์ความรู้ผ้าทอพื้นเมือง ยกระดับมาตรฐานสู่สากล เพิ่มช่องการตลาดผ้าทอพื้นเมือง

         เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในงาน แถลงข่าวการจัดงานงาน แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 1 Fashion & Innovation in Fabric and Textiles UDRU Showcase 2019โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ์ เพ็งชัย ประธานศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมกันแถลงข่าว มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน คณะผู้บริหาร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสื่อมวลชน ร่วมงาน

fashioninnovation1

fashioninnovation2

fashioninnovation3

fashioninnovation4

          ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ หรือ FTCDC (Fabric and Textile Creative Design Center) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ก่อตั้งขึ้นตามพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อให้เป็นที่พึ่งของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีวิถีวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวและโบราณวัตถุที่มีชื่อเสียงเป็นมรดกโลก รวมถึงภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมือง ได้แก่ ผ้าขิด ผ้ามัดหมี่ ผ้าย้อมสีธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อเป็นการสนองพระบรมราโชบายและสอดคล้องกับการพัฒนากลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน ในการผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ฯ เพื่อบูรณาการภูมิปัญญาดั้งเดิมของการทอผ้า มาประยุกต์กับองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ให้มีศักยภาพในการช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้ลงไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

fashioninnovation9 fashioninnovation10

fashioninnovation11 fashioninnovation12

         ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จึงกำหนดจัดงาน "แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน" ครั้งที่ 1 ขึ้น ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการผ้าทอชุมชน "จากกี่ใต้ถุน... สู่นวัตกรรมแฟชั่นสิ่งทอ" การออกร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนพรีเมี่ยม การเพนท์ครามธรรมชาติ กิจกรรมต่อยอดภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม กิจกรรม Workshop การออกแบบตัดเย็บของที่ระลึกจากผ้า การแสดงดนตรีสากลและดนตรีไทยร่วมสมัย การแสดงนาฎสิลป์สากล การแสดงเครื่องสายออเคสตร้า แฟชั่นโชว์ "ผ้าทอชุมชนสู่แฟชั่น" โดย "ฟ้าใส ปวีณสุดา Miss Universe Thailand 2019 และยูโร ยศวรรธน์ ดารา นักแสดงชื่อดัง"

fashioninnovation5 fashioninnovation6

fashioninnovation7 fashioninnovation8