194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ธนาคารไทยเครดิตฯ ทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ธนาคารไทยเครดิตฯ ทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี สมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

thaicredit2

thaicredit1

          วันนี้ (9ก.ย.62) เวลา 10.00 น. นางอรัญญา อุดมลาภ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี สมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย จัดโดย ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารการขาย นายวัชระ ภัคนันท์สกุล ผู้อำนวยการภาคอาวุโส ศูนย์สินเชื่อเพื่อรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี พร้อมทั้งพนักงาน ลูกค้า ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

          ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ส่งต่อปรัชญาของธนาคาร "ทุกคนคือคนสำคัญ ใครไม่เห็น เราเห็น" กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีนี้ ริเริ่มขึ้นจากความร่วมมือของพนักงานธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชาวภาคอีสาน โดยเล็งเห็นความสำคัญของความยากลำบากในการใช้ชีวิตที่ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายต้องเผชิญ และเนื่องจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มีราคาสูง โรงพยาบาลในต่างจังหวัดยังขาดแคลนอยู่มาก คุณวัชระ ภัคนันท์สกุล ผู้มีบิดาที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยนั้น จึงเริ่มดำเนินโครงการข้น โดยระดมเงินบริจาคทั้งจากพนักงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและส่วนกลาง รวมถึงลูกค้า ญาติมิตร ผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมแบ่งปันทุนทรัพย์ รวมเป็นเงิน 1 ล้านบาท และเครื่องมือแพทย์จำนวน 1 ชุด มอบให้แก่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

thaicredit4

         นายวัชระ ภัคนันท์สกุล ผู้อำนวยการภาคอาวุโส ศูนย์สินเชื่อเพื่อรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของโครงการว่า "ตนเองมีประสบการณ์โดยตรงกับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุด้าย คือคุณพ่อซึ่งป่วยเป็นมะเร็ง และผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายนั้นทรมานและเจ็บปวดมาก หายใจเองแทบไม่ได้ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อพยุงร่างกายจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ความร่วมมือของผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความพยายามของพนักงานภาคอีสานทุกคนที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์และจากพลังศรัทธาของลุกค้า ญาติและเพื่อนพี่น้องชาวอีสาน พนักงานสำนักงานใหญ่และจากธนาคารเอง ทำให้สามารถรวบรวมเงินบริจาคได้ตามเป้าหมาย"

thaicredit5

         ด้าน นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารการขาย กล่าวว่า "หนึ่งในปัจจัยพื้นฐานหลักของมนุษย์คือยารักษาโรค ซึ่งในที่นี้หมายถึงการได้รับการรักษาเมื่อเจ็บป่วย และไม่มีใครอยากป่วย แต่เราหนีเรื่องเจ็บป่วยไม่ได้ และเป็นที่ทราบดีว่า มะเร็งเป็นโรคอันดับ 1 ที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด โรงพยาบาลต่างจังหวัดยังขาดงบประมาณและอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่มาก หากเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้ควรช่วยกัน เพราะการให้แม้จะเป็นทั้งรูปแบบของเงินหรือรูปแบบอื่นก็สร้างประโยชน์อย่างมหาศาลทั้งสิ้น โดยธนาคารฯ เองไม่ได้มองแต่การให้เงินกู้เพียงอย่างเดียว เราต้องการให้มากกว่านั้น ทั้งกับพ่อค้าแม่ค้าและเจ้าของธุรกิจรายย่อย ซึ่งเป็นลูกค้าหลัก เรามุ่งมั่นให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตและธุรกิจที่ดีขึ้น ไม่ก่อหนี้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและต้องการให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อไปขยายธุรกิจได้ เรามีโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมหลักของธนาคารที่มุ่งเน้นในการให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไปฟรี เช่น โครงการอบรมพ่อค้าแม่ค้าพากเพียรทั่วประเทศ หรือโครงการประกวดชิงทุนการศึกษาของเยาวชน เป็นต้น ทั้งนี้ ธนาคารยังสนับสนุนความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทุนทรัพย์ หรือความช่วยเหลือที่องค์กรสามารถทำได้"

thaicredit6

thaicredit7

thaicredit3

thaicredit8