194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ครึ่งปีแรกอุดรธานี ภาคการท่องเที่ยวเติบโตร้อยละ 12

ครึ่งปีแรกอุดรธานี ภาคการท่องเที่ยวเติบโตร้อยละ 12 จำนวนนักท่องเที่ยวรวมกว่า 2 ล้านคน
ททท.เร่งส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มวันพักนักท่องเที่ยว ผ่านการนำเสนอในรูปแบบใหม่
เพิ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวหลากหลายวัย

          ภาพรวมนักท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ครึ่งปีแรก 2562 เติบโตขึ้นร้อยละ 12 จำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 2 ล้านคน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี “ภาวนา ประจิตต์” ผู้อำนวยการฯ คนใหม่ เร่งจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง ชูเสน่ห์ เอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ต่อยอดนวัตกรรม เชื่อมโยงผสมผสานตามวิถีชีวิต อัตลักษณ์

travel1

          นางภาวนา ประจิตต์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี กล่าวว่า ภาพรวมของนักท่องเที่ยว ครึ่งปีแรก 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านความเติบโตของนักท่องเที่ยวและรายได้ ในเขตรับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เป็นไปในภาพบวกในทุกด้านทั้งอัตราการสำรองห้องพัก จำนวนนักท่องเที่ยว รายได้ โดยครึ่งปีแรกภาพรวมจังหวัดอุดรธานี มีปริมาณนักท่องเที่ยวกว่า 2 ล้านคน แยกเป็นประเภทเยี่ยมเยือนทั้งนักท่องเที่ยวที่มีการพักค้าง และนักทัศนาจร เติบโตขึ้นร้อยละ 12 มีอัตรานักทัศนาจรหรือผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดอุดรธานี ปี 2561 ประมาณ 3.7 ล้านคน วันพักค้างคืนเฉลี่ย 2 วัน จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดอุดรธานี 5 ลำดับแรก ปี 2561 คือ นักท่องเที่ยว สปป.ลาว ประมาณ 15,700 คน สหรัฐอเมริกา 6,000 คน เยอรมนี 4,252 คน อังกฤษ 4,149 คน และประเทศญี่ปุ่น

           ด้านนโยบายการสนับสนุนของการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าและบริการ ชูเสน่ห์ของเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การต่อยอดนวัตกรรมต่างๆ เชื่อมโยงผสมผสานตามวิถีชีวิต อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของพื้นที่ โดยการออกแบบสินค้าและเส้นทางท่องเที่ยวจะแยกตามกลุ่มการท่องเที่ยว พิจารณาจากสินค้าเน้นการนำเสนอในรูปแบบใหม่ ยกตัวอย่าง พื้นที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง ควรจะมีการต่อยอดนวัตกรรมอย่างไร โดย ททท. นำเสนอรูปแบบ Local Street art of Banching นำเสนอภาพ Graphic City ติดตั้งจำนวน 2 จุด เพื่อเพิ่มมูลค่า ใช้เป็นจุดเช็คอิน สร้างการรับรู้ โดยเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen Y มีการผสมผสานการจัดงานการท่องเที่ยวแบบมีศิลปะ และอาจจะเพิ่มจุด Graphic City และอาจมีการต่อยอดเพิ่ม เช่น ทะเลบัวแดง หรือสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว และเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

            ส่วนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ นั้น จะเป็นลักษณะของการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา โดยย ททท.จะทำหน้าที่เชื่อมโยงด้านการตลาด การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงพื้นที่ท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ตามแผนการศึกษา เช่น การดูแลอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ในพื้นที่ หรือแก้ไขด้านการท่องเที่ยวของภาคอีสาน ซึ่งจะมีปัญหาหลักคือ จำนวนวันพักของนักท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อคนของนักท่องเที่ยวต่ำ โดย ททท. จะจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว เพื่อขยายวันพักของนักท่องเที่ยว และเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อคนของนักท่องเที่ยว กระตุ้นความถี่ของการเดินทาง จึงเป็นที่มาของการเกิดโครงการต่างๆ ขึ้น เช่น โครงการ “วาดบ้านแปลงเมือง เล่าเรื่องคุยหลี” ยกตัวอย่าง ภาพสตรีทอาร์ทบ้านเชียง ต่อยอดไปสู่แหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ โครงการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมีชีวิต ททท.เข้าไปส่งเสริมด้านการตลาด หรืออาจจะมีกิจกรรม กินพาแลง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวเมืองอุดรธานี ผนวกกับชมพิพิธภัณฑ์เมือง หรือฟังดนตรีร่วมสมัย เป็นต้น

travel2

           แผนการตลาดปี 2563 มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมความสนใจพิเศษ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านกีฬา เช่น กิจกรรมวิ่งมาราธอนมรดกโลกบ้านเชียง กิจกรรมวิ่งเทล สะพานหินท่าลี่กุมภวาปี ซึ่งชาวบ้านจะมีส่วนร่วมทั้งการร่วมจัดกิจกรรม การปรุงอาหารพื้นถิ่นสำหรับบริการนักวิ่ง หรือจำหน่าย กิจกรรมคุยหลีที่อีสานเหนือ ฯลฯ สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นเมืองทันสมัย มีสินค้าที่มีความพรีเมี่ยม มีความครบรสทั้งด้านการท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม อารยธรรม วิถีชุมชน รวมทั้งความเป็น Sport City ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ของจังหวัด มีความเป็นพรีเมี่ยมทั้งที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สามารถรองรับกลุ่มลูกค้าได้ และมีแนวโน้มที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักได้ คือเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 5 ล้านคนขึ้นไป จังหวัดอุดรธานี มีความเตรียมตัว เตรียมพร้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งศูนย์ประชุม โรงแรมที่พัก การเดินทางคมนาคม การจัดกิจกรรมใหญ่ๆ เช่น การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก ในอีก 7 ปีข้างหน้า การท่องเที่ยวริมโขง ที่ ททท.จะบูรณาการความร่วมมือกับท่องเที่ยวและกีฬา ในการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามายังจังหวัดอุดรธานี ตอบโจทย์การแก้ปัญหาการเพิ่มยอดพักค้างที่มากขึ้นของนักท่องเที่ยวได้
สำหรับ 4 เดือนสุดท้ายของปี 2562จะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว มีเทศกาลต่างๆ จำนวนนักท่องเที่ยวไม่น่าเป็นห่วงมากนัก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาค ยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเช่นเดิม จังหวัดอุดรธานี ยังคงเป็นสถานที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ นอกจากนี้ยังมีเทศกาลงานบุญ งานกฐิน ไปจนถึงสิ้นปีเข้าสู่ช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งภาคการท่องเที่ยวจะคงความคึกคักเช่นทุกปี โดยแผนงาน โครงการหลักๆ ของ ททท. คือการแก้ไขปัญหาการพักค้างต่ำของนักท่องเที่ยวในภาคอีสาน การส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ผนวกเข้ากับ อาหาร วัฒนธรรม ดนตรี ดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้มากขึ้น ภายใต้แนวคิดใหม่ “การท่องเที่ยวสวยทุกที่ เท่ห์ทุกสไตล์” ให้นักท่องเที่ยวได้กำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวของตนเอง