194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สายการบินไทยเวียตเจ็ท รุกตลาดภาคอีสาน

สายการบินไทยเวียตเจ็ท รุกตลาดภาคอีสาน
เตรียมเปิดเส้นทางบิน อุดรธานี – กรุงเทพฯ และอุดรธานี - เชียงราย ปลายปี 2562

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ผู้บริหารบริษัท ไทยเวียดเจ็ท แอร์ จอย สต็อค จำกัด เข้าพบ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน อาทิ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เพื่อแนะนำตัวและพูดคุยหารือในการทำการบินของสายการบินไทยเวียดเจ็ท

vitejet1

vitejet3

vitejet4

vitejet5

          บริษัท ไทยเวียดเจ็ท แอร์ จอย สต็อค จำกัด ผู้บริหารสายการบินไทยเวียดเจ็ท จะเปิดเส้นทางบินเส้นทางภาคอีสาน เส้นทาง อุดรธานี-กรุงเทพฯ และอุดรธานี-เชียงราย โดยก่อนหน้านี้ได้เข้าพบ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ซึ่งได้นำเสนอถึงข้อมูลกายภาพและแผนพัฒนาท่าอากาศยานในสังกัดพร้อมสนับสนุนให้สายการบินเปิดเส้นทางเมืองรอง เพื่อสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่ละจังหวัด รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน

          ในการเข้าพบผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชนจังหวัดอุดรธานี ในครั้งนี้ เพื่อแนะนำตัวพร้อมทั้งพูดคุยหารือถึงข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การคมนาคมของจังหวัด โดยตัวแทนสายการบินไทยเวียดเจ็ท นำเสนอแผนการตลาดและแผนการลงทุนของบริษัทที่มีความสนใจต้องการขยายตลาดการบินในประเทศไทย มีความสนใจเปิดเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศในเส้นทาง อุดรธานี-กรุงเทพฯ และอุดรธานี-เชียงราย สัปดาห์ละ 3 วัน โดยจะเริ่มทำการบินในเดือนพฤศจิกายน 2562 นอกจากนี้บริษัทยังสนใจและพิจารณาเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศมายังท่าอากาศยานอุดรธานี และท่าอากาศยานหัวหินด้วย

          โดย จังหวัดอุดรธานี รู้สึกยินดีในการเปิดเส้นทางบินของสายการบินไทยเวียดเจ็ท ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงภาคอีสานสู่ภูมิภาคต่างๆ ของไทย พร้อมทั้งได้นำเสนอการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศคือ อุดรธานี-ดานัง ประเทศเวียดนาม เนื่องจากจังหวัดอุดรธานี มีชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีพิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์ รวมทั้งมีนักท่องเที่ยวจากประเทศเวียดนามที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีและภาคอีสานตอนบนค่อนข้างมาก หากสามารถเปิดเส้นทางบินตรงได้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น

vitejet2

          ด้าน นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า หอการค้าฯ ให้ความสำคัญในการผลักดัน พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด โดยในด้านการคมนาคม ได้มีแผนการผลักดันมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องมากว่า 3 ปี เพื่อเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอุดรธานี และภาคอีสานสู่ภูมิภาคต่างๆ การเปิดเส้นทางบินของสายการบินไทยเวียดเจ็ทในครั้งนี้ จึงถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคการค้า และการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยเฉพาะในเส้นทาง อุดรธานี-เชียงราย จะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางสำคัญที่ช่วยในการเชื่อมโยงทางการค้ากับประเทศจีนตอนใต้ เพราะปัจจุบันนักธุรกิจชาวจีนตอนใต้ ได้ขยายการลงทุนเข้าไปในจังหวัดเชียงราย รวมทั้งในกรุงเวียงจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว ดังนั้น จังหวัดอุดรธานี จึงถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในมุมมองของนักลงทุน ซึ่งจะช่วยในการจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาในพื้นที่มากยิ่งขึ้น รวมทั้งในภาคการท่องเที่ยว ประกอบกับ จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดสำคัญอันดับสองของภาคเหนือ ซึ่งอุดรธานีมีเส้นทางบินเชื่อมจังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้ว และเมื่อมีการเชื่อมจังหวัดเชียงราย ทำให้มีมีจุดเชื่อมโยงทางการค้า เพิ่มมูลค่าด้านการค้า การลงทุนมากขึ้น ซึ่งนอกจากการเชื่อมทั้งสองจังหวัดในภาคเหนือแล้ว หอการค้าจะยังคงเดินหน้าผลักดันการเชื่อมโยงเส้นทางอื่นเพิ่มเช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในด้านการค้าชายแดนอีกแห่งหนึ่ง หากสามารถเชื่อมเส้นทางบินระหว่างกันได้ จังหวัดอุดรธานีจะมีประตูทางการค้าเพิ่มขึ้น เป็นโดเมนติกส์ด้านคมนาคม เป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยงเส้นทางบินตรงระหว่างประเทศในภายภาคหน้า ซึ่งผู้ที่รับประโยชน์สูงสุดคือ ประชาชนในจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะมีช่องทางการค้า การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นด้วย