194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ออมสินตอบโจทย์ Start-Up ด้วยสินเชื่อ SMEs

ออมสินตอบโจทย์ Start-Up ด้วยสินเชื่อ SMEs ประชารัฐเงื่อนไขพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ

sme1

          ธนาคารออมสินรู้ใจและอยู่เคียงข้างคนไทยเสมอมาในทุกภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้น ทันทีที่รัฐบาลกำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ธนาคารออมสินเองจึงเร่งดำเนินการภายใต้นโยบายประชารัฐสร้างไทย ด้วยการจัดวงเงินสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษและดอกเบี้ยต่ำขึ้นภายใต้โครงการสินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทย สินเชื่อ SMEs ประชารัฐ และโครงการผ่อนปรนภาระหนี้กองทุ่นหมู่บ้าน ทั้งหมดก็เพื่อให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ตั้งแต่ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ไปจนถึงระดับท้องถิ่น

         สำหรับคราวนี้ เราจะมาโฟกัสกันที่สินเชื่อ SMEs ประชารัฐ ที่มีสินเชื่อให้เลือกกู้ถึง 3 แบบด้วยกัน ได้แก่ สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs คล่องตัว, สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs ยั่งยืน และสินเชื่อ GSB บัญชีเดียว ส่วนสินเชื่อชนิดไหนมีกติกาการให้กู้อย่างไรบ้าง ตามมาดูกันเลย

         ทั้งสินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs คล่องตัว, สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs ยั่งยืน และสินเชื่อ GSB บัญชีเดียว ล้วนเหมาะกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ Start-Up, ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม (Innovation), ผู้ประกอบการ SMEs ไปจนถึงผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ หรือเพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร โดยกำหนดวงเงินสินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs คล่องตัว และสินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs ยั่งยืน ประเภทละ 20,000 ล้านบาท วงเงินกู้สูงสุดต่อรายไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท และวงเงินโครงการสินเชื่อ GSB บัญชีเดียว เท่ากับ 10,000 ล้านบาท วงเงินกู้สูงสุดต่อรายไม่เกินรายละ 100 ล้านบาท

         สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภทนั้นเท่ากัน โดยเงินกู้ระยะสั้น 2 ปีแรก อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 3-4 = 6% ต่อปี ปีที่ 5 เป็นต้นไป คิด MOR ถึง MOR +1% ขณะที่เงินกู้ระยะยาว 2 ปีแรก อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 3-4 = 6% ต่อปี และ ปีที่ 5-7 เท่ากับ MLR ถึง MLR + 1%

sme2

         ในส่วนของหลักประกันนั้น ผู้กู้สามารถใช้สมุดฝากเงินออมสิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตรรัฐบาล โฉนดที่ดิน รวมถึงที่ดินและอาคารมาเป็นหลักประกันการกู้เงินได้ และสามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเสริมได้ โดยรัฐบาลจะจ่ายชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีละ 1.75% เป็นเวลา 2 ปี และธนาคารออมสินช่วยจ่ายชำระค่าธรรมเนียมแทนลูกค้าอีก 2 ปี รวมยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ปี

         ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นเอสเอ็มอีแบบไหน สินเชื่อทั้ง 3 รูปแบบนี้ก็ช่วยต่อสายป่านครอบคลุมผู้ประกอบการ SMEs ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นทำธุรกิจจนถึงทำธุรกิจขนาดใหญ่ ช่วยให้ธุรกิจของคุณมีเงินทุนในการดำเนินการที่มั่นคงยิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://www.gsb.or.th/GSB_LoanSMEs.aspx

 

ติดต่อ...
นายชิตวีร์ ศรีเมือง 
ผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจ SMEs10 อุดรธานี
โทร. 090-5844739 , 042-920047