194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป

ขอเชิญร่วมสัมมนา "โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป"
ครั้งที่ 4

freetrade1

          กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง "โอกาสและความท้ายทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป" ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป และเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวกับโอกาสและความท้ายทายจากความตกลงดังกล่าว เพื่อใช้ในการประเมินการดำเนินการในช่วงต่อไป

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เห็นว่าการสัมมนาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และท่านที่สนใจทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานสัมมนา ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ URL : regis.dtn.go.th (รหัสสำหรับการลงทะเบียน : C0C14) ภายในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวฐิติ์ผาสุข จรัสเจษฎา ผู้อำนวยการส่วนประสานงานเครือข่าย 2 โทรศัพท์ 02-5077512