194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

อุดรธานี เปิดใช้สะพานต่างระดับวันแรก

อุดรธานี เปิดใช้สะพานต่างระดับวันแรก โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับอุดรธานี -ด้านเหนือ
หอการค้าฯ เยี่ยมชมและทดลองใช้งาน

bridge2-3

          เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. โครงการก่อสร้างทางยกระดับแยกบายพาสอุดรธานี-หนองคาย (สี่แยกโรงพยาบาลหมอไพโรจน์) จังหวัดอุดรธานี เปิดทดลองใช้ สะพานต่างระดับอย่างไม่เป็นทางการวันแรก โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมทดลองใช้งาน มี นายสุเทพ บุญตะโก นายช่างโครงการสะพานต่างระดับและอุโมงค์ทางลอด กรมทางหลวง ชี้แจงข้อมูล

          โครงการก่อสร้างทางยกระดับแยกบายพาสอุดรธานี-หนองคาย (สี่แยกโรงพยาบาลหมอไพโรจน์) ได้รับงบประมาณปี พ.ศ.2560 ค่างานตามสัญญา 1,048 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการเป็นงบผูกพันปี 2560-2562 ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 2562 และได้รับการขยายสัญญาชดเชยการย้ายสิ่งสาธารณูปโภคล่าช้า ให้สิ้นสุดวันที่ 3 มกราคม 2563 มี ห้างหุ้นส่วนจำดัด นภาก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นโครงการก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ บริเวณทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 (อุดรธานี-หนองคาย) กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) จ.อุดรธานี ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการให้บริการโครงข่ายคมนาคมขนส่ง เนื่องจากปัจจุบันทางแยกดังกล่าวมีปริมาณการจราจรสูงมาก โครงการฯ จะช่วยลดปัญหาการจราจรลงได้มาก โดยโครงการฯ เป็นการก่อสร้าง 3 ระดับพร้อมกันแห่งแรกของประเทศทั้งใต้ดิน คือ อุโมงค์ทางลอด ผิวการจราจรปกติ และสะพานข้ามแยก Overpass ที่เป็นลักษณะทางโค้ง โดยอุโมงค์ทางลอดได้เปิดให้ประชาชนใช้สัญจรปกติแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 และการตกแต่งเพิ่มเติมโดยนำเอกลักษณ์ท้องถิ่นตกแต่งเพิ่มเติมในบางส่วน ซึ่งเกิดจากแนวคิดของภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกับกลุ่มศิลปินจิตอาสาท้องถิ่น โดยการตกแต่งผนังอุโมงค์ทั้ง 2 ด้าน ด้วยศิลปะผ้าหมี่ขิดลายขันหมากเบ็ง ทำการติดตั้งแล้ว รวมทั้งศิลปะนูนต่ำไหบ้านเชียงประดับไว้ที่เสาโอเวอร์พาต ได้มีการลงลวดลายเอกลักษณ์บ้านเชียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

         ในส่วนของสะพานต่างระดับ ได้เปิดให้ประชาชนใช้สัญจรเป็นวันแรก เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อ ถนนวงแหวนรอบเมือง จากจังหวัดสกลนคร ไปยังจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งขาเข้าและขาออก โดยไม่ต้องติดสัญญาณไฟจราจร ความยามของสะพานข้ามแยกกว่า 1 กิโลเมตร ซึ่งหลังจากเปิดให้ประชาชนสัญจรทั้ง 3 ระดับ ทำให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้น ช่วยลดความหนาแน่นการจราจรของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้เป็นอย่างดี

bridge2-1

bridge2-2

         ด้าน นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า "การเปิดใช้สะพานต่างระดับนี้ ถือเป็นการเปิดให้ประชาชนสัญจรได้ครบทั้ง 3 ระดับ คือ ทางราบ อุโมงค์ และสะพานต่างระดับ ตามที่โครงการฯ ดำเนินการ ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดทั้งการสัญจรเส้นทาง จังหวัดอุดรธานีสู่จังหวัดหนองคาย และสปป.ลาว และเส้นทางจังหวัดสกลนคร ไปยังจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งขาไปและขากลับ ซึ่งมีปริมาณการสัญจรเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีปริมาณรถมากกว่าวันละ 20,000 คัน เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่วันละกว่า 400 คัน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่คาดการจะมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากบริเวณดังกล่าว เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ และจะช่วยอำนวยความสะดวก ความรวดเร็วในการเดินทางและส่งผลต่อเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว การขนส่งสินค้าต่อไป"