194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน

เชิญสมาชิกและผู้ประกอบการ ยื่นขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน 2562

         กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ได้อนุมัติโครงการ สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน พ.ศ. 2562 วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเงินทุน และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ SME ที่มีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเอสเอ็มอีที่เป็นนิติบุคคลในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ธุรกิจเกษตรแปรรูป ประเภทอาหารและไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตหรือผู้ออกแบบในธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และกลุ่มธุรกิจที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงกิจการ

sme2-1

         หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เล็งเห็นว่า โครงการจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ผู้ประกอบการ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจยื่นคำขอกู้สินเชื่อจากกองทุน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ (ร้อยละ 1 ต่อปี) ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 - 31 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ เว้นแต่วงเงินสินเชื่อจะหมดก่อน สามารถยื่นใบคำขอสินเชื่อโครงการฯ ได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี หรือผ่านระบบ online ที่เว็บไซต์ www.smessrc.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกศิพัฏญ์ ทองแถม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม โทร. 095-6565892 และคุณณัฐธยาน์ น้อยมนตรี นักวิชาการเงินและบัญชี โทร.085-6593421