194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กนอ.ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ

กนอ.ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ

ni1

ni3

ni5

          บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด โดยคุณอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล รองประธานบริษัทฯ นายพิสิษฐ์ พิพัฒน์วิไลกุล กรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการ สายงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในการตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2563

         นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ตั้งอยู่ในพื้นที่โซนสีม่วง (ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า) ของตำบลโนนสูงและตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ประมาณ 2,220 ไร่ เป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การกำกับของ กนอ.ตามสัญญาร่วมดำเนินงานระหว่างบริษัทและ กนอ. ลงวันที่ 14 พ.ค.2557 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการได้รับอนุมัติจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันที่ 29 มีนาคม 2559 จึงเป็นการยืนยันถึงการเริ่มต้นพัฒนาโครงการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยที่สุด ดั่งปณิธานของการพัฒนาโครงการคือ "นิคมฯ สีเขียวเพื่อหมู่เฮาชาวอีสาน"

ni2

ni4

ni6

ni7

         นับตั้งแต่ EIA ได้รับความเห็นชอบ บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการพัฒนาโครงการอย่างมุ่งมั่นมาโดยตลอด สำหรับการตรวจติดตามความคืบหน้าของ กนอ.ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานให้ กนอ.ทราบถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาพื้นที่ในระยะการพัฒนาที่ 1 ซึ่งงานก่อสร้างบ่อหน่วยน้ำและงานการปรับระดับแปลงขายมีความคืบหน้าไปมากกว่า 98% และพร้อมที่จะพัฒนาสาธารณูปโภคส่วนอื่นๆ และจัดสรรที่ดินเพื่อขายเป็นอันดับต่อไปในเดือนมกราคม 2563 นี้ กนอ.จึงมีความยินดีและเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการปรับปรุงและพัฒนาที่ดินของโครงการในเฟส 1 จะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 และที่สำคัญการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยภายในโครงการขนาด 115 kV แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายกระแสไฟ ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่า นิคมฯ อุดรธานี จะมีความพร้อมให้บริการได้ในอนาคตอันใกล้นี้
ในการตรวจติดตามความก้าวหน้าของ กนอ.ในครั้งนี้ บริษัทยังได้บรรยายสรุปให้ กนอ.ทราบถึงแผนการดำเนินธุรกิจการพัฒนาโลจิสติกส์พาร์คของบริษัทบนพื้นที่ที่เตรียมไว้กว่า 600 ไร่ ซึ่งมีแผนที่จะให้บริการการขนส่งสินค้าด้วยระบบขนส่งทางบก และเชื่อมกับระบบขนส่งทางราง ณ สถานีหนองตะไก้ โดยบริการของโลจิสติกส์พาร์คของบริษัท ประกอบด้วย อาคารคลังสินค้าให้เช่า บริการรับฝากวางตู้คอนเทนเนอร์ บริการรับและจ่ายตู้คอนเทนเนอร์จากสายเรือ บริการทำความสะอาดและซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งพร้อมจะเปิดให้บริการภายในปี 2563 นี้ และบริการเปิดตู้และบรรจุตู้คอนเทนเนอร์สำหรับสินค้านำเข้าส่งออกและสินค้าผ่านแดน และการจัดตั้งเขตปลอดอากร (Free Trade Zone) พร้อมจะให้บริการในระยะถัดไปเมื่อรถไฟรางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือก่อสร้างแล้วเสร็จ