194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ลง 0.25% เหลือ 6.75%
และลด MRR ลง 0.125% เหลือ 7.75%
มีผลวันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

          ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ลง 0.25% จาก 7.00% ต่อปี เหลือ 6.75% ต่อปี และปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลง 0.125% จาก 7.875% ต่อปี เหลือ 7.750% ต่อปี มีผลวันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

cimb3-2

          สำหรับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยอยู่ที่ระดับ 7.25% ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้น ธนาคารไม่ได้มีการปรับลดแต่อย่างใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ CIMB THAI Care Center 02 626 7777

ข่าวประชาสัมพันธ์ 25 มีนาคม 63