194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ T-GoodTech

ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ T-GoodTech

       กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการ Digital Value chain โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันวิสาหกิจเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value chain) ผ่านแพลทฟอร์ม T-GoodTech ของประเทศไทย ซึ่งเป็นช่องทางการจับคู่ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business) การเชื่อมโยงวิสาหกิจที่อยู่ในแพลทฟอร์ม J-GoodTech ของประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ต่อไปในอนาคต และเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการได้เจรจาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณืด้านการดำเนินธุรกิจ (online B2B) โดยวิสาหกิจสามารถลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกแพลทฟอร์มดังกล่าวได้ทาง www.tgoodtech.com โดยมีรายละเอียดตามแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ

         หอการค้าฯ พิจารณาเห็นว่าโครงการฯ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านสมาชิก ในสาขาธุรกิจต่างๆ จึงขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ดังกล่าว โดยท่านที่มีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายกลธต สิงคีพงศ์ โทรศัพท์ 02-2024529

tgoodtech1

tgoodtech2