194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

อุดรธานีหารือผู้ประกอบการ กำหนดมาตรการก่อนปลดล็อกสถานประกอบการ

อุดรธานีหารือผู้ประกอบการ กำหนดมาตรการก่อนปลดล็อกสถานประกอบการ พร้อมเปิดหลังมีประกาศอย่างเป็นทางการ จังหวัดอุดรธานี ประชุมร่วมผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้า วัสดุก่อสร้าง ร้านตัดผม เสริมสวยและร้านอาหาร แจ้งมาตรการและข้อปฏิบัติของสถานบริการ รอวันประกาศคลายล็อกอย่างเป็นทางการ

construction-material1

construction-material2

          นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี/ประธานคณะทำงานเพื่อฟื้นฟูธุรกิจใหม่ COVID-19 อุดรธานี นายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้า นายอำนาจ พินิจการวัฒน์กุล นายภานุพงษ์ โล่สีทอง กรรมการหอการค้าฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงาน ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการในกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า วัสดุก่อสร้าง ร้านตัดผม เสริมสวยและร้านอาหาร ภัตตาคาร เพื่อชี้แจงมาตรการและข้อปฏิบัติของสถานบริการ เมื่อวันที่ 23 และ24 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี

          ที่ประชุมได้นำมาตรการกรมอนามัย มาปรับเป็นร่างมาตรการใช้ในอุดรธานี โดยแยกเป็นกลุ่มประเภทสถานประกอบการ ประกอบด้วย ห้างค้าวัสดุก่อสร้าง 13 (ร่าง) มีมาตรการ อาทิ คัดกรองทุกคนเข้าพื้นที่ ต้องไม่มีไข้ สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย บริการเจล แอลกอฮอล์ จัดบัตรคิวผู้เข้ารับบริการไม่เกิน 4 ตารางเมตรต่อคนต่อชั่วโมง จัดที่นั่งรอหากจำนวนเกิน และเว้นช่องว่างทางสังคม เพิ่มความถี่ ทำความสะอาดพื้น ห้องน้ำ จุดสัมผัสร่วมทุก 1 ชั่วโมง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดออฟฟิต สต๊อกสินค้า ด้วยยาฆ่าเชื้อ ฆ่าเชื้อระบบระบายอากาศ และเพิ่มความถี่ทำสะอาดรถเข็น 

construction-material3

construction-material4

construction-material5

          ห้างสรรพสินค้ามี 16 (ร่าง) มาตรการ อาทิ คัดกรองทุกคนเข้าพื้นที่ ต้องไม่มีไข้ สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย บริการเจล แอลกอฮอล์ ผู้เข้ารับบริการไม่เกิน 4 ตารางเมตรต่อคนต่อชั่วโมง จัดที่นั่งรอหากจำนวนเกิน และเว้นช่องว่างทางสังคม กำหนดให้พนักงานล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะธนบัตร จัดแม่บ้านที่มีอุปกรณ์ป้องกัน ทำความสะอาดจุดเสี่ยง ติดป้าย และประชาสัมพันธ์ จัดระบบระบายอากาศมีประสิทธิภาพ งดให้บริการโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง ฟิตเนต สวนสนุก สถานเสริมความงาม นวด สปา และโซนอาหารต้องนั่งห่างกัน 2 เมตร 

          ร้านตัดผมและเสริมสวย 12 (ร่าง) มีมาตรการ อาทิ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ไม่มีไข้ ไอ หวัด (ถ้าพร้อมให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ) ทุกคนสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย บริการเจล แอลกอฮอล์ เก้าอี้รับบริการ และจุดนั่งรอบริการ ต้องห่างกัน 1.5 เมตร บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง เฉพาะตัดผม สระผม เท่านั้น (งดทำเล็บ เสริมสวย แต่งหน้า โกนหนวด) ทำความสะอาดทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนผู้มาใช้บริการ ผู้ให้บริการหลีกเลี่ยงสัมผัส-พูดคุย ไม่ใช้เสื้อคลุม ผ้าขนหนู อุปกรณ์ ซ้ำกับผู้มาใช้บริการ และการบันทึกชื่อ-สกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นๆ ผู้มาใช้บริการ

          ร้านอาหารและภัตตาคาร แยกเป็น ผู้ขาย หรือผู้บริจาคอาหาร มีมาตรการอาทิ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เพียงพอกับพนักงานผู้มีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสัมผัสอาหาร ผู้ประกอบอาหารล้างมือโดยใช้น้ำสะอาดและสบู่ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ทั้งขณะปฏิบัติงานและช่วงเวลาพัก มีมาตรการตรวจคัดกรองพนักงาน จัดทำทะเบียนรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เตรียมแอลกอฮอล์เจลไว้บริเวณหน้าประตูทางเข้า จัดสถานที่ให้ผู้รับบริการนั่งรออย่างเหมาะสม จัดเตรียมภาชนะรองรับน้ำเสียและขยะมูลฝอยเป็นภาชนะที่ปิดมิดชิดรวมทั้งการทิ้งหรือกำจัดให้ถูกต้อง ทำความสะอาดห้องสุขารวม ทำความสะอาดพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง เพิ่มความถี่การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมเช่น โต๊ะ เก้าอี้ ทั้งนี้ไม่รวมร้านอาหารในลักษณะเป็นร้านเนื้อย่าง หมูย่าง ชาบู หรือบุฟเฟ่ต์ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง

         ผู้ประกอบการที่ให้บริการจัดส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ต้องจัดทำทะเบียนรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ผู้ขนส่งอาหาร บันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการทุกคนเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ต้องไม่อนุญาตให้ผู้ขนส่งอาหารที่ไม่สบาย เช่น มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก มาปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญกับความสะอาดกับกระเป๋าหรือกล่องบรรทุกอาหารที่ติดตั้งอยู่กับตัวรถ ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์

         ในส่วนของผู้บริโภค ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพ เช่น การงดรับประทานอาหารที่ร้านและใช้บริการจัดส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่มากขึ้น ในกรณีออกไปซื้ออาหารเองหรือการรับอาหารบริจาค ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ พกแอลกอฮอล์เจลติดตัวไปด้วยเสมอ หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาทีหลังได้รับอาหารหรือเครื่องดื่ม ขณะยืนต่อคิวซื้ออาหารหรือรับบริจาค ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงบริเวณที่คนแออัดหรือรวมตัวกัน เลือกซื้ออาหารที่ปรุงสุก สะอาด มีภาชนะปิดคลุม เป็นต้น

        ทั้งนี้สถานประกอบการทั้งหมด จะต้องรอการประกาศจากจังหวัดอุดรธานีก่อน จึงจะสามารถเปิดให้บริการได้ 

construction-material6

construction-material7

construction-material8

construction-material9

construction-material10

        นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและประธานคณะทำงานเพื่อฟื้นฟูธุรกิจใหม่ COVID-19 อุดรธานี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ได้มีมติให้เชิญผู้ประกอบการในกลุ่มเสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื่อไวรัส COVID-19 ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า วัสดุก่อสร้าง ร้านตัดผม เสริมสวยและร้านอาหาร ภัตตาคาร มาประชุมหารือแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความในการเปิดให้บริการกรณีถ้ามีการผ่อนคลายมาตรการของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับหอการค้าฯ ได้รับข้อร้องเรียนจากสมาชิกและผู้ประกอบการ ขอความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ จึงได้นำข้อเสนอและแนวทางปฏิบัตินำเข้าสู่คณะกรรมการและต่อการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมได้นำมาตรการกรมอนามัย มาปรับเป็นร่างมาตรการใช้ในอุดรธานี และเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มเสียงร่วมประชุมหารือเพื่อรับทราบมาตรการและนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ห่างไกลจากการระบาดของโรค ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี
        ในส่วนของหอการค้าฯ ได้ตั้งคณะทำงานฟื้นฟูธุรกิจใหม่ COVID-19 อุดรธานี เพื่อฟื้นฟูธุรกิจหลังผลกระทบ พร้อมประสานหน่วยงานรัฐ-เอกชน หามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ซึ่งมีหลากหลายสาขาอาชีพ โดยช่วงนี้ภาครัฐมีมาตรการคลายล็อค ให้อาชีพที่มีความเสี่ยงน้อยกลับมาประกอบกิจการได้ รวมทั้งหามาตรการอาชีพอื่นๆ กลับมาประกอบการได้ด้วยเช่นกัน ผู้ประกอบการยอมรับมาตรการ เพื่อสร้างความปลอดภัย โดยสามารถประกอบการค้าได้มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ต้องรอการประกาศจากจังหวัดอุดรธานีก่อน จึงจะสามารถเปิดให้บริการได้