194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

“ไทยแอร์เอเชีย” เตรียมกลับมาบินเส้นทางในประเทศ เริ่ม 1 พฤษภาคมนี้

“ไทยแอร์เอเชีย” เตรียมกลับมาบินเส้นทางในประเทศ เริ่ม 1 พฤษภาคมนี้
แนะผู้โดยสารสวมหน้ากาก-รักษาระยะห่างเคร่งครัด

         กลุ่มแอร์เอเชีย เตรียมทยอยเปิดบินอีกครั้ง เฉพาะเส้นทางในประเทศนั้นๆ “ไทยแอร์เอเชีย” เตรียมเปิดทำการบิน 1 พฤษภาคมนี้ แนะผู้โดยสารสวมหน้ากาก เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด พร้อมติดตั้งเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อทุกครั้ง หลังให้บริการแต่ละเที่ยวบิน

airasia2-3

         เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 รายงานข่าวจากกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย ระบุว่า สายการบินแอร์เอเชีย มีแผนจะกลับมาให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเส้นทางหลัก และมีแผนที่จะขยายเส้นทางให้บริการเพิ่มขึ้น รวมไปถึงเส้นทางระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การผ่อนปรน หรือยกเลิกในมาตรการและข้อจำกัดในการเดินทางของประเทศต่างๆ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

         โดยวันที่ 29 เมษายน 2563 จะเปิดเส้นทางบินในประเทศมาเลเซีย (เที่ยวบิน AK) วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จะเปิดเส้นทางบินในประเทศไทย (เที่ยวบิน FD) และ ประเทศฟิลิปปินส์ (เที่ยวบิน Z2) วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 จะเปิดเส้นทางบินในประเทศอินเดีย (เที่ยวบิน I5) และ วันที่ 7 พฤษภาคม จะเปิดเส้นทางบินในประเทศอินโดนีเซีย (เที่ยวบิน QZ) สำหรับเที่ยวบินที่พร้อมเปิดให้บริการ ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งผ่าน www.airasia.com แอปพลิเคชันบนมือถือ และสามารถใช้วงเงินในบัญชีเครดิตสำรองที่นั่งได้อีกด้วย

         ส่วนเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ มาเลเซีย (เที่ยวบิน D7) และ ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (เที่ยวบิน XJ) ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากรัฐบาล เนื่องจากให้บริการเฉพาะเส้นทางบินระหว่างประเทศ โดยสายการบินจะอัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางและตารางบินเพิ่มเติมเเละประกาศให้ทราบอีกครั้งเร็วๆ นี้ หลังประเมินสถานการณ์เเละได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         นายโบ ลินกัม ประธาน (ธุรกิจการบิน) กลุ่มแอร์เอเชีย เปิดเผยว่า ได้ทบทวนมาตรฐานขั้นตอน การบริหารจัดการ อย่างถี่ถ้วนสำหรับผู้โดยสาร ทั้งบนพื้นดินและบนเครื่องบินเกี่ยวกับการเเพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน ปฏิบัติตามคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และ องค์การการบินพลเรือนในระดับนานาชาติ (ICAO) เพื่อรับรองมาตรฐานสูงสุด

         ทั้งนี้ ผู้โดยสารจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันในระดับสากลอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย การดูแลสุขอนามัยส่วนตัว และการรักษาระยะห่างทางสังคม ในส่วนของอากาศยานเรามีการติดตั้งเครื่องกรองอากาศ HEPA ที่เป็นฟิลเตอร์ระดับมาตรฐานของโรงพยาบาล และทำการฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังการให้บริการในแต่ละเที่ยวบิน

airasia2-1

         นางสาวสาวิตรี สังข์ศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการสายการบินไทยแอร์เอเชียประจำท่าอากาศยานอุดรธานี กล่าวว่า สำหรับเส้นทางบินอุดรธานี สายการบินแอร์เอเชีย มีกำหนดเปิดทำการบินตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เส้นทางบิน อุดรธานี-กรุงเทพฯ-อุดรธานี ทำการบินทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน คือ อุดรธานี-กรุงเทพฯ ออกเวลา 13.10-14.20 น. กรุงเทพฯ-อุดรธานี ออกเวลา11.30-12.40 น. ทั้งนี้สายการบินยังคงเข้มงวดในมาตรการเพื่อดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของผู้โดยสาร ทั้งมาตรการ Social Distancing จัดที่นั่งให้แบบที่เว้นที่ รวมทั้งผู้โดยสารและพนักงานจะต้องสวมหน้ากากทุกคน
          ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะรุนแรงและส่งผลกระทบทำให้จำนวนผู้โดยสารโดยรวมลดลง แต่สายการบินเล็งเห็นว่ายังคงมีผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องการเดินทางทั้งภารกิจส่วนตัวและธุรกิจ และเนื่องจากปัจจุบันภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น ประกอบกับจังหวัดอุดรธานี มีการควบคุม ดูแลประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีทำให้ไม่มีตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้น สายการบินจึงจะได้เปิดทำการบิน โดยยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยชีวิตของผู้โดยสารและพนักงาน โดยเพิ่มมาตรการต่างๆ และกวดขันให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารตลอดการเดินทาง

airasia2-2

          ด้าน นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า "ถือเป็นข่าวดีหากสายการบินแอร์เอเชีย จะกลับมาทำการบินอีกครั้ง แม้จะเป็นการบินภายในประเทศ เพราะจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า เศรษฐกิจกำลังจะมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อมีการเปิดสัญจรเป็นปกติทั้งทางบก ทางอากาศ หมายความว่าจะมีการเดินทางของผู้คน ทั้งเพื่อการดำเนินธุรกิจ การท่องเที่ยว รวมทั้งการขนถ่ายสินค้าที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ โดยปัจจุบันท่าอากาศยานอุดรธานี มีการทำการบินของสายการบินนกแอร์ สายการบินเดียว เส้นทางดอนเมือง-อุดรธานี-ดอนเมือง หากสายการบินแอร์เอเชีย เปิดทำการบิน จะทำให้ท่าอากาศยานอุดรธานี มีสายการบินทำการบินมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนถึงความปลอดภัย และการขับเคลื่อนภาคธุรกิจได้มากขึ้นด้วย และเชื่อว่าจากนี้ไปสายการบินอื่นๆ น่าจะทยอยเปิดทำการบินเพิ่มขึ้นและกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง"
          ทั้งนี้ สายการบินต่างๆ มีกำหนดเปิดทำการบินในเดือนพฤษภาคม 2563 แล้ว ประกอบด้วย สายการบินไทย Thai Smooth as silk เปิดทำการบินเส้นทางบินระหว่างประเทศ 1 มิถุนายน 2563 ในประเทศ 25 ตุลาคม 2563 สายการบินแอร์เอเชีย เส้นทางบินระหว่างประเทศ 1 มิถุนายน 2563 ในประเทศ 1 พฤษภาคม 2563 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เส้นทางบินระหว่างประเทศ 25 ตุลาคม 2563 ในประเทศ (ภูเก็ต-กรงเทพฯ, สมุย-กรุงเทพฯ) 1 พฤษภาคม 2563 สายการบินไทยสมายด์ เส้นทางบินระหว่างประเทศ 1 มิถุนายน 2563 ในประเทศ 1 มิถุนายน 2563 สายการบินนกแอร์ เส้นทางบินระหว่างประเทศ 1 มิถุนายน 2563 ในประเทศ 1 พฤษภาคม 2563 และสายการบินไลออนส์แอร์ เส้นทางบินระหว่างประเทศปิดชั่วคราวไม่มีกำหนด ในประเทศ 1 พฤษภาคม 2563 ส่วนเส้นทาง ภูเก็ต-กรุงเทพฯ 1 มิถุนายน 2563