194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ผู้ว่าอุดรฯ ร่วมกับ สมาคมฮากกา และผู้ใหญ่ใจดี รับชาวอุดรธานีกลับจากภูเก็ต รอบแรก 45 ราย

ผู้ว่าอุดรฯ ร่วมกับ สมาคมฮากกา และผู้ใหญ่ใจดี รับชาวอุดรธานีกลับจากภูเก็ต รอบแรก 45 ราย
พร้อมส่งเข้าพักที่ "ค่ายฮีโร่" ศูนย์กักกันกลุ่มเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

          จังหวัดอุดรธานี ได้รับแจ้งจากจังหวัดภูเก็ตว่า จะมีชาวอุดรธานีเดินทางกลับบ้าน จำนวน 455 คน และเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อไว้เกิน 28 วัน จึงจัดสถานที่ไว้กักตัวทุกคนที่ค่ายฮีโร่ ศูนย์กักกันกลุ่มเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ปัจจุบันมีทั้งผู้แจ้งเดินทางและไม่ได้แจ้งมากักตัวแล้ว 310 คน

phuket9

phuket10

phuket11

phuket12

          ชาวจังหวัดอุดรธานี ที่เดินทางไปทำงานที่ภูเก็ตแล้วประสงค์เดินทางกลับบ้าน สำหรับผู้ที่ไม่มีเงินเดินทางกลับ จังหวัดได้แจ้งให้รวมตัวกันมาให้เต็ม 1 คันรถ แล้วมารับเงินค่ารถจากผู้ว่าฯ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานจังหวัด ป้องกันจังหวัด เป็นผู้ประสานงาน โดยผู้ประสงค์เดินทางกลับจังหวัดอุดรธานี ต้องลงทะเบียนผ่านไลน์กลุ่ม "ผู้ว่าอุดรฯ พาเมือบ้าน" แจ้งชื่อ-สกุล ภูมิลำเนา-เบอร์โทรศัพท์-ที่พักในภูเก็ต หลังจากตรวจสอบจะได้รับขึ้นทะเบียนนัดหมายการเดินทางโดยชุดแรก นัดหมายเวลา 14.00 น. โดยมีจำนวน 45 ราย เดินทางถึงจังหวัดอุดรธานี ช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563

           เมื่อเดินทางถึงจังหวัดอุดรธานี แล้วจะนำเข้าพักที่ ค่ายฮีโร่ ศูนย์กักกันกลุ่มเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้พบผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ใหญ่ใจดี ก่อนรับการคัดกรองเบื้องต้นเริ่มจากการตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมการซักประวัติรอบแรก นำกระเป๋าผ่านเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ ตรวจวัดอุณหภูมิ ซักประวัติรอบสอง แยกคนขึ้นไปอยู่ในห้องพัก รอรับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ เพื่อรับคำแนะนำรวมทั้งเข้ากลุ่มไลน์ค่ายฮีโร่ ภายในค่ายมีห้องพักแบบพัดลม พักห้องละ 2 คน มีเครื่องนอนครบชุด รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ประจำตัว พร้อมการจัดอาหารให้ 3 มื้อ และมีผู้ใหญ่ใจดีนำมาอาหารอื่นๆ มาเสริมเพิ่มเติมทั้งกาแฟ โอวันติล หรือขนมหวาน และมีบุคลากรทางการแพทย์ ติดตามให้คำแนะนำ ตรวจวัดอุณหภูมิ ดูแลสุขภาพของผู้ที่กักตัวจนครบทั้ง 14 วัน

           ด้าน นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล นายกสมาคมฮากกาอุดรธานี รวมทั้งผู้ใหญ่ใจดี ได้ให้ความร่วมมือกับจังหวัดอุดรธานี ในการพาชาวอุดรธานีกลับบ้าน โดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย รวมทั้งประสานงานกับทางราชการ ผู้ประกอบการรถขนส่ง โดยรถบัสชุดแรกออกจากภูเก็ต 2 คัน เดินทางถึงอุดรธานี ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ส่วนที่เหลือจะเดินทางตามมา

phuket1

phuket3

phuket4

phuket5

phuket6

          นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล กล่าวว่า "เห็นด้วยที่ท่านผู้ว่าจัดรถให้คนอุดรฯ กลับบ้าน แล้วพาทุกคนกักตัวหรือดูแล 14 วัน จึงขอมีส่วนร่วมในครั้งนี้ คือการออกค่าใช้จ่ายเดินทาง ซึ่งสมาคมฯ ตั้งงบไว้ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนกิจกรรมป้องกันโควิด-19 จึงเอางบประมาณส่วนนี้มาช่วยเหลือจังหวัดและประสานกับภาคเอกชน ซึ่งให้การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านรถบัสในราคาต้นทุนไม่เอากำไร ซึ่งนอกจากผู้ที่เดินทางมาถึงจังหวัดอุดรธานี วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคมแล้ว จะมีเดินทางเพิ่มอีกในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 จำนวน 3 คันรถ จำนวน 71 คน และในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1 คันรถ และที่รอการลงทะเบียนซึ่งจะได้จัดรถให้พอกับจำนวนผู้ลงทะเบียน"

         ในส่วนผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหรือจังหวัดอื่นๆ คาดว่าน่าจะมีมากกว่า 40,000 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและนายอำเภอทุกอำเภอ สำรวจแรงงานที่เดินทางกลับมา มีความสามารถ ความชำนาญเรื่องใดบ้าง มีอาชีพอิสระ ช่างต่างๆ และบริการ เพื่อตรียมหาตำแหน่งงานไว้รองรับ โดยมีตำแหน่งอยู่บ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้จับคู่กับผู้ที่กลับมา