194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กนอ.ติดตามความคืบหน้านิคมฯ อุดรธานี

กนอ.ติดตามความคืบหน้านิคมฯ อุดรธานี พัฒนาพื้นที่เกินครึ่งคาดสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2564

          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ณ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมงาน มี นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล รองประธานบริหาร นายพิสิษฎ์ พิพัฒน์วิไลกุล กรรมการบริหารฯ และคณะผู้บริหารบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ให้การต้อนรับและชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าแก่ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) คณะผู้บริหาร กนอ.และสื่อมวลชน ที่ โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี

nikomudon1-1

          นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นำคณะผู้บริหาร กนอ.และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตมความคืบหน้าการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งนิคมฯ อุดรธานี เป็นความร่วมมือระหว่าง กนอ. กับ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ที่ได้ลงนามในสัญญาร่วมดำเนินงานเมื่อปี 2557 ภายไต้แนวคิดการเป็น "นิคมอุตสาหกรรมสีเขียวแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" โดยใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการความยั่งยืน เน้นหลักการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเจริญเติบโตให้กับคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบริบทพื้นฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความสอดคล้องกับกฎหมาย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อีกทั้งเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ในการมีช่องทางการประกอบอาชีพในถิ่นเกิดโดยไม่ต้องอพยพไปทำงานทีอื่น และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

          "นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลำดับที่ 56 ของประเทศ และเป็นจังหวัด 16 ที่มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ โดยนิคมฯ แห่งนี้ ถือได้ว่ามีระบบการขนส่งสินค้าได้อย่างดี เนื่องจากพื้นที่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เพียง 14 กิโลเมตร อยู่ห่างจากถนนทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพประมาณ 2 กิโลเมตร ขณะที่ทางทิศใต้อยู่ติดกับทางรถไฟสายกรุงเทพ–หนองคาย มีการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่อยู่ห่างชายแดนจากด่านหนองคาย 53 กิโลเมตร โดยสามารถเชื่อมต่อเศรษฐกิจการค้า ขนส่งสินค้า และกระจายสินค้าผ่านไปทางกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) ได้อย่างสะดวก ปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าการก่อสร้างและพัฒนาไปแล้วกว่า 50% ในส่วนของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานครบวงจรและแนวกันชนพื้นที่สีเขียว โดยเร่งเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ส่วนที่เหลือคาดว่าหากเปิดให้บริการเต็ม 100% ในปี 2564 จะทำให้มีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในพื้นที่ได้กว่า 2 หมื่นล้านบาท เกิดการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 20,000 คน และทำรายได้ด้านภาษีอากรเข้ารัฐได้ประมาณ 1.5-2 หมื่นล้านบาทต่อปี"

nikomudon1-3

nikomudon1-2

nikomudon1-4

nikomudon1-5

          นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีความได้เปรียบในชิงภูมิศาสตร์ คือ มีทำเลที่ตั้งอยู่ในโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงทั้งในและนอกประเทศ มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกับจีนตอนใต้ โดยใช้เส้นทาง R12, R9 และ R8 อยู่ในเส้นทางรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หนองคาย ให้สามารถรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับจีนตอนใต้ไปยังเรือแหลมฉบังและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีศูนย์กระจายสินค้าทางรางและศูนย์โลจิสติกส์ในพื้นกว่า 400 ไร่ อยู่ติดกับเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-หนองคาย ขณะเดียวกันเพื่อให้การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี สามารถให้บริการแก่นักลงทุนและจูงใจนักลงทุนให้เข้ามาลงทุน จึงได้มิการศึกษาความเหมาะสมของโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ เช่น การศึกษาท่าเรือบก (Dry Pot) จังหวัดอุดรธานี พัฒนาระบบการเดินรถไฟจากสถานีหนองตะไก้เข้ามายังพื้นที่โครงการ 1.8 กิโลเมตร รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ ให้เทียบเท่กับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อีอีซี โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยางพาราขั้นปลาย อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะและประกอบรถยนต์ อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย ศูนย์โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย และอุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิตในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เป็นนิคมฯ แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นนิคมอุตสาหกรรมลำดับที่ 56 ของประเทศ และเป็นจังหวัด 16 ที่มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ โดยนิคมฯแห่งนี้ ถือได้ว่ามีระบบการขนส่งสินค้าได้