194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ความรู้ด้านพลังงาน

การศึกษาอัตราความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับ (Outange Cost)

การสำรวจตัวอย่าการใช้หลักการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยชั้นภูมิของการสุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 1) พื้นที่ 2) ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าตามโครงการอัตราค่าไฟฟ้า และ 3) รหัสอุตสาหกรรมประเทศไทย (Thailand Standard Industrial Classification : TSIC) โดยลูกค้าตรงของ กฟผ. ทุกรายการได้รับการสำรวจ ขณะที่จำนวนตัวอย่างอย่างน้อย 1,500ตัวอย่าง ได้ถูกจัดสรร กฟน. และจำนวนตัวอย่างอย่างน้อย3,500ตัวอย่าง ได้ถุกจัดสรรให้แก่ กฟภ. การจัดสรรจำนวนตัวอย่างลงในแต่ละชั้นภูมิของ กฟน. และ กฟภ.
2354 view 2014-03-28 05:30:29

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานที่ไม่มีวันดับ

สิ่งแรกที่ขึ้นชื่อว่าเป็นการพัฒนาการสำคัญของมนุษยชาติก็คือความสามารถในการนำ “ไฟ” มาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพได้ก่อนที่จะเกิดเป็นสังคมเกษตรกรรมตามมา
3238 view 2013-12-12 09:31:03

รู้สักนิดก่อนติดตั้งโซลาร์เซลล์

ถ้าจะมีพฤติกรรมการบริโภคใดเปลี่ยนไปจากอดีตบ้าง รูปแบบการใช้พลังงานไฟฟ้าก็คงเป็นหนึ่งในนั้น
3452 view 2013-12-06 09:34:07

ออสเตรเลียผู้นำมาตรฐานระบบ ทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานที่ไม่มีวันหมด นับวันความสำคัญของการนำพลังงานประเภทนี้มาใช้ยิ่งเพิ่มขึ้นในทุกส่วนของโลก
3761 view 2013-12-06 09:27:42

เตือนภัยไฟฟ้ารั่ว จากปลั๊กไฟและเสาไฟที่ถูกน้ำ

จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นใน 21 จังหวัดทั่วประเทศสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าขณะที่มีน้ำท่วมขัง
4223 view 2013-12-06 09:10:52

แผนที่ “เซลล์แสงอาทิตย์”

การที่ประเทศไทยตั้งอยู่บนเส้นศูนย์สูตร นอกจากจะทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว แสงแดดที่ส่งลงมายังพื้นที่ยังก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลด้วย
3745 view 2013-12-06 09:02:14

พลังงานทดแทน เพื่อเราเพื่อโลก

ในช่วง 300 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมทั่วโลกมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
3995 view 2013-12-06 08:53:09

ตื่นตัว Car Free Day 2013 บีทีเอส หนุน “นำจักรยานขึ้นรถไฟฟ้าฟรี”

สุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า เพื่อให้ผู้เดินทางด้วยรถจักรยานได้รับความสะดวก สามารถนำรถจักรยานขึ้นโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ฟรี ตลอดสาย ในทุกสถานี ตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.00 น. โดยจะให้ผ่านทางเข้า - ออกระบบทางประตูพิเศษ นำจักรยานเข้าขบวนรถได้ที่ตู้แรก หรือตู้สุดท้ายของขบวนรถ ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฮอตไลน์ บีทีเอส โทร. 0 2617 6000
1496 view 2013-09-03 08:58:16