194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ความรู้ด้านพลังงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาเครื่องบำบัดน้ำเสียประหยัด-ลดใช้พลังงานไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาเครื่องบำบัดน้ำเสียประหยัด-ลดใช้พลังงานไฟฟ้า ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ได้เปิดแถลงข่าวการวิจัยการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพ SED-DHS บำบัดน้ำเสียชุมชน ลดใช้พลังงาน โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะกะโอกะ และเทศบาลนครขอนแก่น ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3158 view 2012-02-29 05:17:06

นวัตกรรม...ทางออกในการแก้ปัญหาวิกฤตมหาอุทกภัย

นวัตกรรม...ทางออกในการแก้ปัญหาวิกฤตมหาอุทกภัย นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบวิกฤตมหาอุทกภัยใน 64 จังหวัดของประเทศ นำมาซึ่งความเดือดร้อนของราษฎรไทยมากกว่า 13 ล้านคน ใน 4 ล้านครัวเรือน (ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยเฉพาะความเดือดร้อนจากสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่สะดวกและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวังป้องกันที่พักอาศัย การขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม ด้านปัญหาน้ำเน่าเสียจากน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ปัญหาโรคระบาด สัตว์มีพิษ และแมลง ตลอดจนปัญหาด้านการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังจากน้ำลด ปัญหาเหล่านี้ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก
4131 view 2012-01-12 04:16:52

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเศษขยะ แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเศษขยะ แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ได้เข้ามาส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเศษขยะตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งได้ทำการศึกษาศักยภาพกลุ่มหลุมฝังกลบขยะเก่าที่ปิดการใช้งานแล้ว เพื่อประเมินและศึกษาแนวทางที่เป็นไปได้ในการนำขยะเก่าขึ้นมาผลิตเป็นไฟฟ้า
5087 view 2012-01-12 03:40:27

การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน

การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน ?อาคารหรือสถานที่ทำงาน? มีการใช้พลังงานหลายรูปแบบ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ แต่จะใช้มากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการ ซึ่งเจ้าของอาคาร เจ้าของกิจการ และผู้ใช้อาคารทุกคนควรจะร่วมมือกันประหยัดการใช้พลังงาน และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
4872 view 2012-01-12 03:25:14

พลังงานลุยรีดเงินแอลพีจี ภาคขนส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ

ให้มีการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี)ภาคขนส่ง 41 สตางค์ต่อลิตร หรือ 75 สตางค์ต่อกิโลกรัม(กก.)ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 เป็นต้นไป
1704 view 2011-12-30 07:56:54

จ่อสานต่อแผงโซลาร์เซลล์

จากมหาอุทกภัยครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อความเสียหายให้แก่โครงการด้านพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคกลางเป็นส่วนใหญ่
2238 view 2011-12-27 03:27:25

แม่เมาะโมเดล

แม้ว่าประเทศไทยจะมีการค้นพบถ่านหินลิกไนต์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ขณะนั้นมีวัตถุประสงค์นำถ่านหินลิกไนต์มาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้ฟืน
2065 view 2011-12-27 03:23:04

ญี่ปุ่นและอินเดียเล็งทำข้อตกลงผุดโครงการสาธารณูปโภคยักษ์ใหญ่

ญี่ปุ่นและอินเดียเตรียมให้ความเห็นชอบเรื่องการผลักดันโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ 3 โครงการ ในการประชุมสุดยอดที่จะจัดขึ้นที่อินเดียวันพุธที่จะถึงนี้
2598 view 2011-12-27 03:14:08

พลังงานเตรียมเสนอรบ.ตรึง FT-ลดไฟฟรีเหลือ 50 หน่วย แบ่งเบาภาระประชาชนหลังน้ำลด

พลังงานเตรียมเสนอรบ.ตรึง FT-ลดไฟฟรีเหลือ 50 หน่วย แบ่งเบาภาระประชาชนหลังน้ำลด นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานเตรียม เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนภายหลังน้ำลด
1645 view 2011-11-08 02:47:43