194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

LPG NGV และ LNG คืออะไร???

LPG NGV และ LNG คืออะไร???

    ยิ่งโลกพัฒนามากขึ้นเท่าไหร่ ควมต้องการใช้พลังงานก็เติบโตขึ้นสวนทานกับปริมาณพลังงานของโลกที่ลดน้อยลงทุกวัน เช่นเดียวกับประเทศไทย ที่แม้จะมีการพบก๊าซธรรมชาติภายในประเทศ แต่ที่ผ่านมาก็มีการนำขึ้นมาใช้ จนล่าสุดมีการคาดการณ์ว่า ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเหลืออยู่ 20 ล้านลูกบาศก์ฟุต พอที่จะใช้ได้ไม่เกิน 10 ปี เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณความต้องการใช้ก๊าซฯ เฉลี่ยวันละ 4,500 ล้านลูกบาศก์ฟุต

    โดยเฉพาะการใช้ภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในช่วงแรกๆ ที่มีการเผาไม้ทำฟืนเพื่อเป็นเชื้อเพลิง จนกระทรวงพลังงานต้องรณรงค์ให้นำก๊าซปิโตรเลียม (LPG) หรือที่รู้จักการในชื่อของ ก๊าซหุงต้ม ซึ่งเป็นก๊าซที่มีส่วนผสมระหว่างก๊าซโพเทนและบิวเทน ที่เดิมใช้เป็นเชื้อเพลงในครัวเรือนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแทนการส่งออก เพื่อลดการทำลายพื้นที่ป่าไม้

    อย่างไรก็ดี จากการสนับสนุนดังกล่าว บวกกับราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง จึงทำให้การใช้ก๊าซหุงต้มขยายวงกว้างออกไปจากเดิมที่ใช้กันแค่ในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไม่เท่าไหร่ก็เลยไปถึงการนำก๊าซหุงต้มไปใช้ในรถยนต์ จนทุกวันนี้ไทยเปลี่ยนสถานะจากผู้ส่งออกกลายเป็นผู้นำเข้าแทน โดยรัฐบาลอุดหนุนราคานำเข้าให้ส่วนหนึ่งผ่านเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

    ทั้งนี้ เฉพาะการอุดหนุนราคานำเข้าก๊าซหุงต้ม (LPG) จากต่างประเทศ และชดเชยราคา LPG หน้าโรงกลั่นตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 15 ปี มียอดนำเข้ารวมทั้งสิ้น 5.2 ล้านตัน คิดเป็นเงินอุดหนุนกว่า 83,000 ล้านบาท ยังไม่รวมการชดเชยหน้าโรงกลั่นอีกกว่า 10,000 ล้านบาท/ปี เบ็ดเสร็จแล้วก็ใช้เงินอุดหนุนไปแล้วนับแสนล้านบาท!!!

ngv1

    ที่สำคัญการนำเข้าก๊าซ LPG มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยคาดว่าปี 2555 จะมีการนำเข้าเฉลี่ยเดือนละ 145,000 ตัน และยอดเงินอุดหนุนการนำเข้าทั้งปีน่าจะอยู่ที่ 20,000 ล้านบาทเป็นอย่างต่ำ เพราะตัวเลขล่าสุดราคานำเข้าก๊าซ LPG ในตลาดโลกได้เพิ่มสูงขึ้นถึงตันละ 1,082 เหรียญสหรัฐ (ราคาเดือน ส.ค.2555) หรือเทียบเท่ากับราคาในประเทศกิโลกรัมละ 43.55 บาท แต่ภาครัฐยังคงกำหนดราคานำเข้าไว้ที่ตันละ 333 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ากับกิโลกรัมละ 18.13 บาท

    แม้ว่ากระทรวงพลังงานจะมีนโยบายปรับโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้น โดยจะกำหนดให้เป็นราคาเดียวทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน จากปัจจุบันแยกราคาเป็นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 24.86 บาท/กิโลกรัม ภาคขนส่ง 21.13 บาท/กิโลกรัมและภาคครัวเรือน 18.13 บาท/กิโลกรัม จากเดิมตรึงไว้ที่ 11 บาท/กิโลกรัม จึงเห็นว่ายังคงมีภาระการอุดหนุนอยู่

    มากล่าวถึงก๊าซธรรมชาติอีกตัวที่ได้จากอ่าวไทยและนำเข้าจากประเทศพม่า ที่ใช้เป็นเชื้อเพิลงหลักงในการผลิตไฟฟ้ารองลงมาจะถูกใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และบางส่วนจะนำมาใช้ในภาคขนส่ง โดยนำก๊าซธรรมชาติที่ได้ไปอัดใส่ถังด้วยความดันสูงและนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ นั่นคือ ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ หรือก๊าซเอ็นจีวี (NGV) ก้เป็นอีกตัวที่มีอุดหนุนโดยผ่านมามีการตรึงราคาไว้ที่ระดับ 8.50 บาท/กิโลกรัม แม้ว่าราคาก๊าซ NGV จะถูกเพียงแค่ 8.50 บาท/กิโลกรัม แต่ก็ได้รับความนิยมจากผู้ใช้รถยนต์น้อยกว่าก๊าซ LPG เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้บริการ เพราะการเติมก๊าซ NGV แต่ละครั้งใช้เวลานานกว่าก๊าซ LPG และเหตุนี้เอง จึงทำให้สถานีบริการก๊าซ NGV มีการขยายตัวน้อยกว่า เพราะมีผู้เล่นหลักในธุรกิจนี้เพียงรายเดียวคือ ปตท ที่ต้องรับภาระทั้งช่วยอุดหนุนและเป็นผู้ขยายการลงทุนสถานีบริการให้เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งก็ต้องรับภาระขาดทุนไม่ต่ำกว่าปีละ 20,000 ล้านบาท เพราะต้นทุนราคา NGV ที่แท้จริงขณะนี้อยู่ที่ 14.50 บาท/กิโลกรัม

    แม้ว่า ล่าสุดกระทรวงพลังงานจะเดินหน้าปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงก๊าซ NGV ด้วย แต่ราคาขายปัจจุบันก็ยังอยู่ที่ 10.50 บาท/กิโลกรัม ก็ยังต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริงอยู่ดี

    มาถึงตัวสุดท้ายที่จะเรียนรู้กันว่าก๊าซ คืออะไร? ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) คือ ก๊าซธรรมชาติที่ถูกลดอุณหภูมิให้อยู่ที่ประมาณ -160 องศาเซลเซียส จนเนื้อก๊าซฯ มีปริมาตรลดลงกว่า 600 เท่า และเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลว ซึ่งทำให้สะดวกต่อการขนส่งไปยังสถานที่ที่ท่อส่งก๊าซฯ ไปไม่ถึง ซึ่งเป็นก๊าซตัวใหม่ที่เพิ่งจะมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศในระยะยาว และเพื่อใช้เป็นพลังงานสำรอง หากเกิดเหตุจำเป็นในกรณีแหล่งผลิตในอ่าวไทยหรือสหภาพพม่าต้องหยุดการผลิตเพื่อซ่อมบำรุง หรือหยุดซ่อมแซมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเหมือนที่ผ่านมา

    ก๊าซ LNG ถือเป็นพลังงานทางเลือกที่สำคัญในปัจจุบันมีประเทศใหญ่ๆ ในเอเชียอย่างญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน หรืแม้แต่ออสเตรเลีย ได้มีการนำเข้า LNG มาใช้กันหลายสิบปีแล้ว แต่การนำเข้าก๊าซ LNG ในปัจจุบันค่อนข้างมีข้อจำกัด เนื่องจากมีราคาแพงและหายาก เพราะความต้องการในตลาดเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อประเทศญี่ปุ่นต้องเร่งจัดหา LNG มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแทนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่หยุดดำเนินการไป

    ขณะเดียวกันประเทศไทย โดย ปตท มีแผนนำเข้า LNG เข้ามารวม 10 ล้านตัน และยังมีแผนไปลงทุนในแหล่ง LNG ที่ประเทศต่างๆ เพื่อจัดหาก๊าซฯ มารองรับความต้องการภายในประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วย

    ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่านโยบายการอุดหนุนราคาพลังงานมีส่วนสำคัญในการผลักดันหรือกำหนดพฤติกรรมของผู้บริโภคให้บริโภคพลังงานชนิดใดก็ได้ หรือจะกำหนดให้บริโภคมากน้อยแค่ไหนก็ได้ หากรัฐบาลต้องการให้คนใสชาติประหยัดพลังงาน รัฐบาลก็จำเป็นต้องวางนโยบายด้านราคาพลังงานให้สอดคล้องกัน โดยลดการอุดหนุนราคาพลังงานลงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่เช่นนั้นรัฐบาลคงจะผลักดันนโยบายประหยัดพลังงานให้สำเร็จไม่ได้

ข้อมูลจาก...วารสาร กกพ.คนกำกับ
ปีที่ 2 ฉบับที่7 กันยายน-ตุลาคม 2555
โดย...สปอตไลท์