194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ติดโซล่าเซลล์กันเถอะ

ติดโซล่าเซลล์กันเถอะ

    จากบทความเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ ในวารสาร ?กกพ. คนกำกับ? ได้มีผู้สอบถามว่า หากเป็นบ้านพักอาศัยจะมีวิธีการติดตั้งได้อย่างไร?

    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ตอบคำถามว่า ในปัจจุบันได้ยกเลิกการสนับสนุนโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้าน หรือที่เรียกว่าโซล่าโฮมของประชาชนไปแล้ว แต่หากประชาชนอยากติดตั้งเพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้ไฟฟ้า ก็สามารถให้บริษัทของภาคเอกชนไปติดตั้งให้ได้เช่นกัน ซึ่งปัจจุบันมีแผงโซล่าโฮมดังกล่าวมากมายหลายยี่ห้อ จากหลายๆ ประเทศที่ราคาไม่แพงมากนัก โดยคิดราคาตามตารางเมตรของผู้ที่จะติดตั้ง

solar

    ข้อดีของโซ่ล่าเซลล์คือ หากกระแสไฟฟ้าจากระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดขัดข้องขึ้นมา ผู้ที่ติดแผงโซล่าเซลล์ก็สามารถที่จะมีไฟฟ้าใช้ได้ตามปกติในระยะเวลาช่วงหนึ่ง หรือหากระแสไฟฟ้ายังไม่กลับสู่ภาวะปกติ เมื่อมีแสงแดดออก แผงโซล่าเซลล์ก็จะทำงานปั่นไฟเข้าระบบไฟฟ้าในบ้านเรือนได้ตลอดเวลา นับเป็นสิ่งวิเศษสุดยอดในยุคโลกไร้พรมแดนจริงๆ

    เมื่อถามว่าแล้วในขณะนี้ พพ. ได้พัฒนาโครงการดังกล่าวอย่างไร ก็ได้รับคำตอบว่า พพ.ได้หันมาสนับสนุนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้กับสถานีอนามัยประจำหมู่บ้านหรือตำบลในพื้นที่ที่ห่างไกลชุมชน โฮมสเตย์ โรงพยาบาลประจำอำเภอสำหรับต้มหม้อน้ำขนาดใหญ่ใช้ในทางการแพทย์ เป็นต้น

    โดยรูปแบบการช่วยเหลือคือ พพ.จะจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มผู้ที่ต้องการใช้โซล่าเซลล์ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น และลดการใช้น้ำมันดีเซลในการปั่นไฟฟ้า โดยเฉพาะประชาชนหรือเจ้าของกิจการที่อยู่ในพื้นที่ที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึงในพื้นที่

    ในปีงบประมาณ 2556 พพ.จะเน้นเข้าไปสนับสนุนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้กับธุรกิจโรงงาน รีสอร์ต ที่ติดตั้งอยู่บนเกาะต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในธุรกิจดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ เพราะต้องยอมรับว่าธุรกิจท่องเที่ยวคือเส้นเลือดใหญ่ในการนำรายได้เข้าประเทศทดแทนการส่งออกที่ยังอยู่ในภาวะลูกผีลูกคนนับจากนี้ไป

    สำหรับแนวทางการใช้เงินลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์ ขอยกตัวอย่างเช่น หากเป็นระบบอบแห้งผักผลไม้แปรรูปด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อช่วยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พพ. จะช่วยสนับสนุนให้บางส่วนประมาณ 60% ของมูลค่าการติดตั้งหรือไม่เกิน 4,830 บาทต่อตางรางเมตรของพื้นที่การติดตั้ง ส่วนงบประมาณที่เหลือประชาชนที่ต้องการติดตั้งจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง

    ส่วนกิจการประเภทอื่นๆ ก็มีอัตราการสนับสนุนที่แตกต่างกันออกไป ผู้ที่สนใจจะขอคำแนะนำหรือการสนับสนุนด้านงบประมาณและสอบถามข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่ พพ. โทรศัพท์ 02-2230021 ต่อ 1390 และ 1481

ข้อมูลจาก...วารสาร กกพ.คนกำกับ
ปีที่ 2 ฉบับที่7 กันยายน-ตุลาคม 2555
คอลัมน์ พลังงานทดแทน โดย...นายถ่าน