194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ มอบหลอดประหยัดไฟฟ้า ให้เรือนจำกลางอุดรธานี

ศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี มอบ ?หลอดไฟ T5?
ให้กับเรือนจำกลางอุดรธานี หนึ่งในมาตรการลดการใช้พลังงาน

energy4

             ศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าไทย และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่แนวทางการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานแก่สมาชิก รวมถึงผู้ขอรับบริการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ ซึ่งมี นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เป็นประธานบริหารศูนย์

energy1

energy2

             ในปี 2555 นี้ ศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าไทย จัดทำโครงการ ?เปลี่ยนหลอดไฟ (T5)? โดยเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟแบบใหม่ (T5) ให้กับเรือนจำกลางอุดรธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการในการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถานประกอบการในจังหวัดอุดรธานี

             โดยได้กำหนดให้มีพิธีมอบหลอดไฟ (T5)  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 มี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ ประธานบริหารศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการฯ เข้ามอบหลอดไฟ (T5) ให้กับ เรือนจำกลางอุดรธานี โดย นายประมูล ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานีและคณะ รับมอบ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการในจังหวัดอุดรธานี ที่ร่วมโครงการ

energy6

              นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ ประธานบริหารศูนย์ฯ กล่าวว่า โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ (T5) เป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี กับ ศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าไทย ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแบบใหม่ (T5) ให้กับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการสนับสนุนหลอดไฟ (T5) จาก ศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าไทย

             สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ประหยัดพลังงาน T5 เป็นหลอดผอมประหยัดพลังงาน ขนาด 28 วัตต์ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หุน จึงมีขนาดเล็กกว่าหลอดผอมทั่วไป แต่ให้ความเข้มแสงและให้ความสว่างไม่ต่างจากหลอดผอมธรรมดา T8 ในขณะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า 30-50%

energy3

             การจัดทำโครงการในครั้งนี้ ศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้เกิดการประหยัดกระแสไฟฟ้าในหน่วยงาน และสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายลดโลกร้อยด้วยหลอดผอมใหม่ T5 อันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในภาคครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งด้วย