194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ออสเตรเลียผู้นำมาตรฐานระบบ ทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ออสเตรเลียผู้นำมาตรฐานระบบ ทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

cooling1


              พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานที่ไม่มีวันหมด นับวันความสำคัญของการนำพลังงานประเภทนี้มาใช้ยิ่งเพิ่มขึ้นในทุกส่วนของโลก และหากนำมาใช้อย่างเหมาะสมก็จะมีศักยภาพในการผลิตพลังงานได้มากกว่าการบริโภคพลังงานของโลกได้หลายเท่า เพราะพลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำมาใช้ได้โดยตรงเพื่อการผลิตไฟฟ้าหรือทำความร้อน หรือแม้แต่ความเย็นก็ตาม


              เครื่องทำความเย็นจึงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ โดยนำมาผลิตพลังงานความร้อนเพื่อผลิตความเย็นหรือทำความชื้นให้กับอากาศในลักษณะเดียวกับตู้เย็นหรือเครื่องปรับอากาศทั่วไปและหากจะพิจารณาตามความเหมาะสมก็จะพบว่า พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เป็นตัวแปรสำคัญทั้งในแง่ของการทำให้เกิดความร้อนในอาคาร และในแง่ของการนำพลังงานจากความร้อนมาทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


               ล่าสุด หน่วยงานด้านการกำหนดมาตรฐานของออสเตรเลียที่ชื่อว่า Standards Australia ได้จัดทำมาตรฐานสำหรับระบบทำความเย็นโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก


             สำหรับมาตรฐานใหม่นี้สามารถทำนายได้ถึงสมรรถนะการใช้พลังงานของระบบทำความเย็นโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้สารดูดความชื้นเป็นฐานและระบบเครื่องเป่าลมเย็นพลังงานความร้อนทางแสงอาทิตย์ ซึ่งทั้งสองระบบนั้นเป็นที่นิยมในออสเตรเลีย และจากการเปิดเผยของนาย Daniel Mugnier หรือผู้จัดการโครงการความร้อนและความเย็นจากพลังงานแสงอาทิตย์ในหลายๆประเทศของทางองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (IEA)


              “มาตรฐานนี้ถือเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมด้านเทคโนโลยีมาตรฐานแรกของออสเตรเลีย” นาย Mugnier กล่าว “แต่มาตรฐานนี้ก็ไม่ใช่สำหรับใช้ได้กับตลาดระบบทำความเย็นโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั่วทั้งโลก จริงๆแล้วมันเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น แต่เราจะต้องมีการขยายขอบค่ายให้ไปครอบคลุมทั้งระบบทำความเย็นและดูดกลืนและระบบทำความเย็นแบบดูดซับที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (ab/adsorption solar cooling) และระบบทำน้ำร้อนและทำความร้อนที่ใช้กันในประเทศด้วย”


               จากข้อมูลดังกล่าว มาตรฐานนี้จึงอยู่บนพื้นฐานของการจำลองการประหยัดพลังงานจากระบบทำความเย็นโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะถูกไปเปรียบเทียบกับสมรรถนะของระบบเครื่องปรับอากาศทั่วๆไปตามบ้านเรือนอยู่อาศัยใน 5 เขตพื้นที่ภูมิอากาศ ซึ่งมาตรฐานนี้สามารถที่จะประเมินศักยภาพของการทำน้ำร้อนของระบบทำความร้อนและทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และยังคำนวณการลดลงของการปลดปล่อยมลพิษได้


               นาย Mugnier กล่าวเพิ่มเติมว่ามีความต้องการที่จะให้มีการกำหนดมาตรฐานที่ใช้สำหรับเป็นเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพสำหรับโครงการเครื่องปรับอากาศที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในตลาดที่มีการใช้ระบบทำความร้อนและความเย็นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเยอรมนีประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน โดยประเทศเยอรมนีนั้น ทางคณะทำงานได้อยู่ระหว่างดำเนินการในการจัดทำมาตรฐาน


               มาตรฐานนี้จะทำให้สามารถนำสมรรถนะของระบบปรับอากาศโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้าไปใช้ในระบบการจัดอันดับอาคารใหม่ได้ ซึ่งสัญลักษณ์ดาวสีเขียวของทางคณะกรรมการอาคารสีเขียวของออสเตรเลียจะเป็นการจัดอันดับอาคารใหม่โดยดูจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสมรรถนะของอาคาร

                                 ขอขอบคุณข้อมูลจาก คนกำกับ ปีที่3 ฉบับที่12: ตุลาคม-ธันวาคม 2556

                                                        จากคลอลัมน์ หยิบฝากต่างแดน