194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

รู้สักนิดก่อนติดตั้งโซลาร์เซลล์

รู้สักนิดก่อนติดตั้งโซลาร์เซลล์

solarcell-config


             ถ้าจะมีพฤติกรรมการบริโภคใดเปลี่ยนไปจากอดีตบ้าง รูปแบบการใช้พลังงานไฟฟ้าก็คงเป็นหนึ่งในนั้นเพราะหากสังเกตให้ดีแล้วจะพบผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ควบคู่ไปกับการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ เนื่องจากหากคำนวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานในระยะยาวแล้ว พบว่ามีความคุ้มค่าเป็นอย่างมาก (โซลาร์เซลล์มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 20-25 ปี)


              ทว่า ด้วยเหตุที่โซลาร์เซลล์เป็นเทคโนโลยีด้านพลังงานที่มีราคาค่อนข้างสูง ฉะนั้น ผู้ที่สนใจที่จะติดตั้งจึงควรศึกษารายละเอียดและความเหมาะสมเกี่ยวกับการใช้งานให้ดีเสียก่อน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นโลกบนพื้นที่ 1 ตารางเมตรจะได้รับพลังงานประมาณ 1,000 วัตต์ ฉะนั้น ในเวลา 1 วัน เราจึงสามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ประมาณ 4-5 ชั่วโมง ขณะที่ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าจะอยู่ที่ประมาร 10-16% (ขึ้นอยู่กับชนิดของโซลาร์เซลล์) หมายความว่า โซลาร์เซลล์ขนาด 1 ตารางเมตร สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ 100-160 วัตต์ และใน 1 วันสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 500-800 วัตต์ เป็นต้น


              ปกติแล้ว โซลาร์เซลล์จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักอยู่ 4 อย่าง ได้แก่ แผงโซลาร์เซลล์ เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Charge Controller) แบตเตอรี่ (Battery) และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) โดยอุปกรณ์ทั้งหมดนี้จะต้องเลือกให้มีความสอดคล้องกับความต้องการใช้งานด้วย โดยผู้ติดตั้งจะต้องรู้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในสถานที่ติดตั้งในแต่ละวัน จึงจะสามารถคำนวณส่วนประกอบของระบบได้ เช่น บ้านหลังหนึ่งต้องการนำไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์ไปใช้กับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ (W) จำนวน 3 ดวง (36 W*3) และโทรทัศน์สี 21 นิ้ว (120 W) สามารถคำนวณความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ดังนี้ (36*3)+120 =228 W ดังนั้น ขนาดเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าควรมีขนาด 228 W หรือมากกว่า ส่วนแบตเตอรี่ชนิด Deep Cycle ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่นิยมใช้กับระบบโซลาร์เซลล์ เนื่องจากสามารถปล่อยประจุไฟฟ้าได้ดีกว่าแบตเตอรี่ประเภทอื่นๆ รวมทั้งสามารถเก็บ จ่ายไฟ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแต่มีราคาค่อนข้างสูง โดยจากข้อมูลข้างต้นแล้วขนาดของแบตเตอรี่ที่ควรใช้ต้องมีขนาด 12 โวลต์ 98.53 A หรือประมาณ 10 A เป็นต้น


             นับวันการผลิตไฟฟ้าฟ้าจากโซลาร์เซลล์ยิ่งได้รับความสนใจ และผู้บริโภคเองก็ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของโซลาร์เซลล์ที่จะติดตั้งด้วย ทั้งนี้ ก็ให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุดนั้นเอง

                                   ขอขอบคุณข้อมูลจาก คนกำกับ ปี่ที่3 ฉบับที่12:ตุลาคม-ธันวาคม 2556

                                                          จากคลอลัมน์ เกร็ดพลังงาน