194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานที่ไม่มีวันดับ

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานที่ไม่มีวันดับ

huawei

              สิ่งแรกที่ขึ้นชื่อว่าเป็นการพัฒนาการสำคัญของมนุษยชาติก็คือความสามารถในการนำ “ไฟ” มาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพได้ก่อนที่จะเกิดเป็นสังคมเกษตรกรรมตามมา โดยอาศัย “แสงอาทิตย์” เป็นปัจจัยการผลิตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

         ด้วยการที่มนุษย์ค้นเคยกับพลังงานจากแสงอาทิตย์มาอย่างยาวนานเช่นนี้เอง ทำให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการนำแสงอาทิตย์เข้ามามีบทบาทสำคัญในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานหมุนเวียนประเภทหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่จำกัด ขณะเดียวกันยังจัดเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

               การทำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่า พลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือพลังงานแสงและพลังงานความร้อน ที่แผ่รังสีมาจากดวงอาทิตย์ โดยรูปแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มาจากพลังงานแสงที่เรารู้จักกันดีก็คือ เซลล์แสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ซึ่งเป็นประดิษย์กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงผ่านสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิกอน

             สำหรับหลักการทำงานนั้น เมื่อแสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์รังสีของแสงที่มีอนุภาคเป็น โปรตอน (Proton)จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน Electron) ในสารกึ่งตัวนำจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม (atom) และเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจรก็จะทำให้เกิดไฟฟ้ากระสตรงขึ้น

          ทั้งนี้ ตัวแปรสำคัญที่นำให้โซลาร์เซลล์มีประสิทธิภาพในการทำงานนั้นก็คือความเข้มของแสง กล่าวคือหากพื้นที่ใดมีความเข้มของแสงสูง กระแสไฟฟ้าที่ได้จากโซลาร์เซลล์ก็จะสูงขึ้นไปด้วยตามนั้นเอง
         

          สำหรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่นำมาผลิตไฟฟ้าอีกประเภทหนึ่งคือพลังงานความร้อนของแสงอาทิตย์ หรือ solar thermal electricity โดยใช้กระจกหรือเลนส์รวมแสง หรือรางพาลาโบลิคเพื่อเพิ่มปริมาณความร้อนของแสงอาทิตย์แล้วโฟกัสให้แสงไปยังจุดใดจุดหนึ่ง โดยพลังงานความร้อนนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงหรือไปเก็บไว้ในสารเคมีบางอย่างที่สามารถเก็บความร้อนได้ เช่น สารละลายเกลือ (molten salt) จากนั้นค่อยเปลี่ยนพลังงานความร้อนไปเป็นพลังงานไฟฟ้าอีกทีหนึ่ง ซึ่งนั่นทำให้โรงไฟฟ้าประเภทนี้สามารถบริหารการจ่ายไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปัจจุบันพบว่า การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในลักษณะนี้มีสัดส่วนสูงที่สุด โดยมีการผลิตมากในประเทศสเปนและสหรัฐอเมริกา

          อย่างไรก็ดีไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในลักษณะใดก็ตาม พลังงานที่ได้มาไม่เพียงตอบโจทย์ความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น หากยังเอื้อต่อความเป็นพลังงานสะอาดหรือ Green Energy) อย่างไม่ต้องสงสัย โดยหลายประเทศเองก็พยายามกำหนดนโยบายพลังงานที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วย ฉะนั้น การทำความรู้จักกับพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนนี้ จึงเท่ากับการเรียนรู้ถึงพลังงานทดแทน ซึ่งจะกลายเป็นพลังงานหลักในอนาคตนั้นเอง

                                ขอขอบคุณข้อมูลจาก คนกำกับ ปีที่ 3 ฉบับที่ 12: ตุลาคม-ธันวาคม 2556

                                                        จากคลอลัมน์ พลังงานทดแทน