194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

โคมไฟพลังงานสาหร่าย เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นแสงสว่าง

โคมไฟพลังงานสาหร่าย เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นแสงสว่าง

        นักวิจัยจากเนเธอร์แลนด์ ได้คิดค้นโคมไฟพลังงานชีวภาพ ด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายตามธรรมชาติ “Mike Tompson” นักวิจัยจากอัมสเตอร์ดัมได้สร้างสรรค์โคมไฟอัจฉริยะ ซึ่งใช้พลังงานจากสาหร่าย ที่ต้องการเพียงแสงแดด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำมาใช้ในกระบวนการโดยได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยยอนเซและสแตนฟอร์ด ที่ได้ค้นพบว่ากระแสไฟฟ้าอ่อนๆ สามารถสกัดจากสาหร่ายได้

energy2-5

        โดยโคมไฟนี้ ทางผู้ออกแบบได้ให้ชื่อว่า “Latro” หรือแปลว่า ขโมยในภาษาลาติน สามารถสังเคราะห์ทั้งธรรมชาติและเทคโนโลยีได้ด้วยขบวนการสังเคราะห์แสง โดยที่มนุษย์สามารถหายใจเข้าไปในโคมไฟเพื่อให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกทางหนึ่ง และการแขวนไว้ภายใต้แสงแดด ตัวสาหร่ายจะใช้แสงแดดในการสังเคราะห์อาหารจากคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำโดยที่มีตัวเซ็นเซอร์แสงคอยควบคุมความเข้มของแสงและจะอนุญาตให้เกิดการดูดซึมอิเล็กตรอนเมื่อระดับค่าแสงสว่างผ่านเกณฑ์เท่านั้น และกำลังไฟฟ้าที่ได้จะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อให้แสงสว่างยามมืดมิดต่อไป สำหรับในปัจจุบันอุปกรณ์ชิ้นนี้นั้นเป็นเพียงการออกแบบแต่มันก็แสดงให้เห็นถึงแหล่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพนำไปซึ่งการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจได้

ขอบคุณข้อมูลจาก...วารสารศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าไทย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 16: กรกฎาคม – กันยายน 2557
รวบรวมโดย...ศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี