194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สุดยอดโรงไฟฟ้าพลังงานขยะต้องที่สวีเดน

 

      สุดยอดโรงไฟฟ้าพลังงานขยะต้องที่สวีเดน

           gas3-1

         ขอขอบคุณภาพจาก www.energysavingmedia.com

 

                “สวีเดนขยะเกลี้ยง ผลิตกระแสไฟฟ้าหมด จนต้องนำเข้า 800,000 ตัน” คือข่าวพาดหัวเล็กๆ ในหน้าต่างประเทศของหนังสือพิมพ์บ้านเราเมื่อไม่นานมานี้
                 ในขณะที่ประเทศไทยมีปัญหาขยะล้นเมืองเรื้อรังมานาน โดยปัจจุบัน มีขยะเกิดขึ้นประมาณกว่า 42,000 ตัน ต่อวัน หรือกว่า 15 ล้านตันต่อปี  ประเทศสวีเดนกลับขาดแคลนขยะ จนต้องนำเข้าขยะจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างนอร์เวย์ สหราชอาณาจักรไอร์แลนด์ และอิตาลี เป็นต้น ปีละกว่า 800,000 ตัน เพื่อนำมาป้อนโรงไฟฟ้าพลังงานขยะทำให้ได้ไฟฟ้าสำหรับให้ความอบอุ่นแก่บ้านเรือนได้มากถึง 20% หรือกว่า 810,000 หลัง (เครื่องทำความร้อนในหน้าหนาว) และพลังงานไฟฟ้าใช้ทั่วไปในบ้านเรือนได้อีกกว่า 250,000 หลัง
                 สวีเดนมีโรงงานเผาขยะเพื่อผลิตพลังงานแห่งแรกของโลก ณ กรุงสตอกโฮล์ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2447 หรือกว่า 111 ปีแล้ว ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 ของไทย ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ในโลกยังไม่ตระหนักหรือสนใจกับปัญหาขยะสวีเดนกลับเริ่มต้นโครงการคัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้เป็นพลังงาน จนถึงปัจจุบัน สวีเดนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่นำขยะกลับมาใช้เป็นพลังงานได้โดยก่อให้เกิดมลพิษน้อยมาก โดยขยะจากภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ถูกรวบรวมและคัดแยก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัตรและความเหมาะสม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 วงจร ได้แก่ การบำบัดน้ำและกากของเสีย การจัดการขยะมูลฝอย ระบบก๊าซชีวมวลและการจัดการพลังงานส่วนเกิน
               ทั้งนี้ ขยะจากครัวเรือนจะถูกคัดแยกเป็นประเภทต่างๆซึ่งทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้ในขั้นตอนต่อๆไป ด้วยเหตุนี้ขยะจากครัวเรือนเกือบทั้งหมดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์โดยการรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ ผ่านโครงการจัดการขยะสู่พลังงาน (Waste to Energy program- WtE) จากขยะปริมาณกว่า 450 กิโลกรัม ต่อคนต่อปี หรือที่ต้องนำไปฝังกลบจริงๆไม่ถึง 1%
              ส่วนการเผาขยะในโรงเผา นอกจากจะจัดการขยะได้มากกว่า 2.27 ล้านตันต่อปีแล้ว ยังสามารถผลิตความร้อนและกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย ขยะจึงกลายเป็นสิ่งมีค่าและเป็นทรัพยากรสำคัญที่นำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ในปี พ.ศ. 2558 หน่วยงาน Avfall Sverige (Swedish Waste Management) ระบุว่า สวีเดนมีเตาเผาทั้งหมด 32 แห่ง และคาดว่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นในอนาคตอันใกล้ขณะที่ปริมาณขยะในประเทศมีไม่เพียงพอต่อกำลังการผลิตของเตาเผาขยะ จึงต้องนำเข้าขยะกว่า 813,000 ตัน โดยในจำนวนนี้เป็นขยะครัวเรือนปริมาณ 152,000 ตัน
              วิธการดีๆอย่างนี้ ถ้านำมาใช้ในเมืองไทยให้ได้ผลน่าจะดีมากทีเดียวนะครับ

       gas3-2

         ขอขอบคุณภาพจาก www.thansettakij.com

 

                 ขอขอบคุณ วารสาร กกพ. คนกำกับ ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 เดือนธันวาคม 2558-เดือนมกราคม 2559

                                                                                                                                            คอลัมน์ กกพ. กับการคุ้มครองสิทธิ์ หน้าที่ 20-21