194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ไฟฟ้าเรื่องน่ารู้ ควบคู่งานกำกับ

ไฟฟ้าเรื่องน่ารู้ ควบคู่งานกำกับ

การอ่านใบแจ้งไฟฟ้า

          สวัสดีครับหลังจากที่วารสาร กกพ. คนกำกับ ฉบับที่ผ่านมาแสนอเกี่ยวกับองค์กรประกอบของค่าไฟฟ้า ซึ่งก็ได้แก่

electricity

ขอบคุณภาพจากอินเทอร์เน็ต

          1. ค่าไฟฟ้าฐาน (คิดมาจากต้นทุนด้านต่างๆ เพื่อนำมากำหนดเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าและค่าบริการรายเดือน)

          2. ค่าไฟฟ้าแปรผัน (Ft) ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่างๆที่ปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลาฯ และ

          3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่นำส่งสรรพกรเพื่อนำไปบริหารประเทศนั่นเอง

          สำหรับฉบับนี้ เราจะชวนท่านผู้อ่านมาอ่านใบแจ้งค่าไฟฟ้า เพื่อเข้าใจถึงรายละเอียดของเงินค่าไฟฟ้าที่เราจ่ายกันในแต่ละเดือนครับ
          จากตัวอย่างใบแจ้งค่าไฟฟ้าของ กฟน. เดือนมกราคม 2559 จะเห็นได้ว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าประกอบไปด้วยข้อมูลสำคัญต่างๆ ส่วนแรกจะเป็น ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า สถานที่ใช้ไฟฟ้า รหัสเครื่องวัดฯ ประเภทอัตราการคำนวณ ตัวเลขที่อ่านได้จากมิเตอร์ จำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า ในส่วนต่อมาจะเป็นสรุปค่าไฟฟ้าที่ใช้ในเดือนปัจจุบัน ประกอบด้วย ค่าพลังงานไฟฟ้า(หน่วย) ค่าบริการรายเดือน ค่าFt ภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่วงเวลาชำระเงิน รวมถึง ประวัติการใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้การคำนวณค่าพลังงานที่ใช้แบบอัตราก้าวหน้า สามารถจำแนกรายละเอียดจากใบแจ้งดังนี้

มาจากอัตราค่าพลังงาน คือ 3.2484x15(หน่วย)     —›      ค่าพลังงาน 150 หน่วยแรก = 487.26 บาท

มาจากอัตราค่าพลังงาน คือ 4.2218x185(หน่วย)      —›    ค่าพลังงาน 185 หน่วยแรก = 781.03 บาท

รวมเฉพาะค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด 1,268.29 บาท

ค่าไฟฟ้าแปรผัน(Ft) = -16.08    —›     มาจากอัตราค่าพลังงาน คือ 355(หน่วย)xอัตราค่าFt คือ -0.0480

ค่าไฟฟ้าแปรผัน(Ft) = -16.08 บาท

ค่าบริการรายเดือน จำนวน 38.22 บาท

รวมค่าไฟฟ้าก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,268+(-16.08)+38.22=1,290.43

ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 90.33 บาท

รวมเป็นเงินค่าไฟฟ้าจริงที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 1,290.43+90.33=1,380.76 บาท

          ในช่อง “ประเภท”กำหนดตัวเลข “1.2”แสดงว่าเป็น “อัตราปกติ ประเภท 1.2” คือ ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าไปทั้งหมด 335 หน่วย จำแนกรายละเอียดดังนี้

          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “ฝ่ายกำกับอัตราค่าบริการพลังงาน” สำนักงาน กกพ.โทร   0 2207

3599

         ต่อไปนี้ เราก็จะอ่านใบแจ้งค่าไฟฟ้าได้อย่างเข้าใจ ว่ามีการคิดคำนวณค่าไฟฟ้าอย่างไร นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า สถิติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังที่แสดงด้านล่างนั้น เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบค่าใช้จ่าย โดยเป็นผลจากการประกาศมาตรฐานสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ของ กกพ. 1 ใน 12 ข้อ ที่กำหนดให้การไฟฟ้าต้องเก็บข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานที่สำคัญของ กกพ. นั่นเอง