194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สาระดี Freiburg ชุมชนต้นแบบในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน

สาระดี

 Freiburg ชุมชนต้นแบบในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน

          ปัจจุบัน ปัญหาด้านพลังงานนับวันจะมีผลกระทบต่อชีวิตของคนเราและการพัฒนาประเทศมากขึ้น เนื่องจากการใช้เชื้อเพลิงต่างๆ ที่นำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ามีปริมาณน้อยลง และอาจหมดไปในไม่ช้า หากไม่รีบหาพลังงานอื่นมาทดแทน ดังนั้น หลายๆ แห่งในโลก จึงเกิดแนวคิดของการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ อย่างเช่น แสงอาทิตย์ ลม น้ำ ไฮโดรเจน ซึ่งถือเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลายๆเมืองมีการออกแบบที่อยู่อาศัย และเลือกติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ โดยที่เป็นรู้จักมากก็คือ เมือง Freiburg ประเทศเยอรมนี

solar-energy

ขอบคุณภาพจากอินเทอร์เน็ต

          เมือง Freiburg เป็นชุมชุนที่มีอาคารที่พักอาศัยรวมทั้งหมด 59 หน่วย ทุกหลังมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้บนหลังคาเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ในรูปแบบ PlusEnergy สามารถผลิตพลังงานได้มากกว่าพลังงานที่อาคารใช้ผลิตได้ถึง 420,000 กิโลวัตต์/ชั่วโมง จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดและคิดเป็นพลังงานที่ส่งออกสูงสุดต่อปีถึง 445 กิวัตต์ โดยเมือคำนวณแล้วพบว่า ชุมชนแห่งนี้สามารถลดการใช้พลังงานเทียบได้กับน้ำมันถึง 200,000 ลิตร จัดเป็นชุมชนต้นแบบที่สามารถพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์และนำมาใช้เป็นพลังงานสะอาดให้แก่ชุมชนที่เห็นประสิทธิผลอย่างชัดเจน

           เมือง Freiburg เป็นเมืองเก่าที่มีชื่อเสียงด้านความสวยงาม ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำไรท์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของแคว้น Baden-Wrttemberg อยู่ใกล้กับป่าดำ เมืองแห่งนี้มีความแตกต่างจากเมืองอื่นๆ เพราะถูกพัฒนาให้เป็นเมืองที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม รูปแบบการคมนาคมในเมืองใช้รถจักรยานและรถรางเป็นหลัก มีระบบสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการพัฒนาเมืองนิเวศ มีสถาบันวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ มีชุมชนตัวอย่างที่เป็นต้นแบบของ “ชุมชนยั่งยืน” คือ Vauban ซึ่งเป็นชุมชนที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก มีการออกแบบสิ่งก่อสร้างโดยเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาคารที่อยู่อาศัยจะมีขนาด 4-5 ชั้น ออกแบบให้ภายในมีความอบอุ่นมากที่สุดเพราะอยู่ในเขตหนาวและพยายามลดการใช้พลังงานให้น้อยที่สุด ซึ่งพลังงานส่วนที่เหลือจากการใช้จะถูกนำไปขายให้กับชุมชน เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมของสาธารณูปโภคส่วนกลาง เป็นการใช้พลังงานที่สะอาดประหยัด และสร้างรายได้ให้ครัวเรือนอีกด้วย

ข้อมูลอ้างอิง http://thinkofliving.com  http://www.eric.chula.ac.th