194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กกพ.ลดค่าเอฟทีงวดเดือนมกราคม-เมษายน 2560

กกพ.ลดค่าเอฟทีงวดเดือนมกราคม-เมษายน 2560
ลง 4 สตางค์ เป็นอัตรา -37.29 สตางค์ต่อหน่วย

           คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให้มีการลดค่าเอฟทีงวดเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ลงมาที่ -37.29 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งลดลงจากงวดที่แล้ว (กันยายน-ธันวาคม 2559) 4.00 สตางค์ต่อหน่วย เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคช่วงปีใหม่ ซึ่งมีผลทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทอยู่ที่ 3.3827 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยการปรับลดค่าเอฟทีครั้งนี้เป็นผลมาจากมีโรงไฟฟ้าหลายแห่งทั้งเอกชนและต่างประเทศหยุดซ่อมบำรุงนอกแผนทำให้ค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าความพร้อมจ่าย (Available Payment (AP)) ให้กับโรงไฟฟ้าลดลง แต่เมื่อพิจารณาแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าและราคาก๊าซธรรมชาติในปี 2560 ที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับขึ้นของราคาน้ำมันและการหยุดซ่อมแหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานาในประเทศพม่า ที่ต้องหาเชื้อเพลิงอื่นมาทดแทน คาดว่าค่าเอฟทีในงวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560 จะปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น กกพ. จึงมีมติให้ปรับค่าเอฟทีงวดเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ลดลง 4.00 สตางค์ต่อหน่วย เป็น -37.29 สตางค์ต่อหน่วย เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคในช่วงปีใหม่ ขณะเดียวกันก็เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงที่จะเกิดขึ้นกลางปี 2560

 ft
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

           คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม 2560 ใน 12 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ระนอง สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และประจวบคีรีขันธ์) โดย กกพ. ได้พิจารณาพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว และติดตามการจ่ายไฟฟ้าคืนระบบให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบกว่า 270,000 ราย และเพื่อเป็นการบรรเทาผกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย กกพ. ได้นำมาตรการช่วยเหลือที่เคยดำเนินการในช่วงน้ำท่วม ปี 2554 มาใช้ อาทิ ในกรณีพบว่ามีค่าไฟฟ้าสูงขึ้นผิดปกติอันเนื่องมาจากมีกระแสไฟฟ้ารั่วลงน้ำ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถขอให้การไฟฟ้าตรวจสอบและไม่เรียกเก็บค่าไฟฟ้ารั่วนี้ได้ รวมทั้งหากมีกรณีการงดจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่เกิดภัยน้ำท่วม ก็สามารถเรียกค่าธรรมเนียมการงดจ่ายไฟฟ้าได้ และสำหรับพื้นที่ประสบภัยที่อยู่ในเขตที่มีเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ก็สามารถเสนอโครงการเพื่อพัฒนาพื้นฟูพื้นที่ที่เกิดจากภัยน้ำท่วม เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปได้ ทั้งนี้ สำหรับมาตรการดังกล่าว จะเป็นการดำเนินการร่วมกับมาตรการอื่นๆ ของ PEA ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าต่อไป

ข้อมูลจาก วารสาร กกพ.คนกำกับ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 ธันวาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560
หน้า 8