194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สมาชิกหอการค้า

เดือนพฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา จังหวัดอุดรธานีและอีก 76 จังหวัดของประเทศได้มีส่วนร่วมในพิธีสำคัญนี้ คือการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
85 view 2019-05-09 09:01:22

นางสาวธัญสมร น้อยจันทร์

บจก.เอ็มพีแอนด์พี ชิปปิ้ง อิมพอร์ท เอ๊กซ์พอร์ท
74 view 2019-05-09 08:54:06

นางจรรยา แรงใหม่

น้ำพริกบัวแดงแม่จรรยา
71 view 2019-05-09 08:51:25

นางวาสนา เทวารุทธ

ร้านอาหารครัววาสนา
68 view 2019-05-09 08:48:18

นางประนอม หันประทับ

ร้านนางประนอม หันประทับ
71 view 2019-05-09 08:45:29

นางสาวอรพิน ชาลีสมบัติ

พินชาลี ฟู้ดส์
64 view 2019-05-09 08:42:38

นางสาวภัทราภรณ์ ทองสิทธิ์

ร้านเปี๊ยกแฮร์ดีไซน์
51 view 2019-05-09 08:39:06

นางสาวอมรรัตน์ แข็งขัน

ร้านกระจกหรู ประตูสวย
68 view 2019-05-09 08:32:57

นายวรการ เฮงพูลธนา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวพูลธนา
69 view 2019-05-09 08:29:41