194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวสารหอการค้า

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังเดือนสิงหาคม 2563

เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดเดือนสิงหาคม 2563 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี มีสัญญาณชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยด้านอุปทาน (การผลิต) ชะลอตัวจากภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว โดยที่ภาคบริการหดตัว ตามจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจโรงแรมและนักท่องเที่ยวรวมที่หดตัวสูง ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมขยายตัว สำหรับด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ชะลอตัวจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัว ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว ตามรายจ่ายประจำและลงทุนที่ขยายตัว ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อยังคงติดลบจากหมวดพลังงาน
tag : เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดเดือนสิงหาคม 2563 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี มีสัญญาณชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยด้านอุปทาน (การผลิต) ชะลอตัวจากภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว โดยที่ภาคบริการหดตัว ตามจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจโรงแรมและนักท่องเที่ยวรวมที่หดตัวสูง ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมขยายตัว สำหรับด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ชะลอตัวจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัว ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว ตามรายจ่ายประจำและลงทุนที่ขยายตัว ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อยังคงติดลบจากหมวดพลังงาน
295 view 2020-11-02 09:25:43

กกร.อุดรธานี ถกประเด็นเศรษฐกิจหาแนวทางแก้ไขผลกระทบจากโควิด-19

กกร.อุดรธานี ถกประเด็นเศรษฐกิจหาแนวทางแก้ไขผลกระทบจากโควิด-19 การเมือง และการว่างงาน
286 view 2020-11-02 08:03:49

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก ที่ดาวโหลดแอพพลิเคชั่น "TCC CONNECT" บัตรสมาชิกหอการค้าฯ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อทุกเครือข่ายของผู้ประกอบการไทยและธุรกิจ SME ให้ใกล้กันมากขึ้นด้วย Application TCC CONNECT
214 view 2020-11-02 07:25:19

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาหอการค้าจังหวัด หอการค้าไทย ครั้งที่ 4/2559

13 กรกฎาคม 3559 เวลา 10.00 น. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และ กรรมการหอการค้าไทย ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาหอการค้าจังหวัด หอการค้าไทย ครั้งที่ 4/2559 และการประชุมประธานภาค 5 ภาค
3683 view 2016-07-14 04:38:17

หอการค้าอุดรฯ เตรียมจัด “สุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ปีที่ 9

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เตรียมจัดทำโครงการสุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย ต่อเนื่องปีที่ 9พร้อมเปิดรับนักเรียนชั้น ม.5-6 เข้าทบทวนความรู้ใน2 วิชาหลัก และแนะแนวศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
3414 view 2016-07-08 02:00:37

ดร.สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ เข้ารับรางวัล "ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดยอดเยี่ยม"

ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ) เข้ารับรางวัล "ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดยอดเยี่ยม" จาก นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย
3735 view 2016-06-06 08:23:07