194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ดร.สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ เข้ารับรางวัล "ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดยอดเยี่ยม"

ดร.สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ เข้ารับรางวัล "ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดยอดเยี่ยม"

away

          ดร.สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ) เข้ารับรางวัล "ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดยอดเยี่ยม" จาก นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย ในการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษา กรุงเทพฯ โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และประธานหอการค้าจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ร่วมแสดงความยินดี