194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัด “SME Expo Spring Up Thailand”

หอการค้าอุดรฯ จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัด “SME Expo Spring Up Thailand”
รวมที่ปรึกษาด้านธุรกิจมืออาชีพมากที่สุดกว่า 100 หน่วยงาน การสัมมนามากว่า 30 หัวข้อ พร้อมกิจกรรม Pitching แผนธุรกิจWorkshopและต่อยอดธุรกิจ

smeexpospringup1


          เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายภิญโญ สามทอง ผู้อำนวยการเขตธุรกิจ ถนนโพศรี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าฯ ประชุมเพื่อหารือการจัดงาน SME Expo Spring Up Thailand จังหวัดอุดรธานีระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2559เป้าหมายผู้ร่วมงาน 10,000 คน

smeexpospringup2

smeexpospringup3

          การจัดงาน “SME Expo Spring Up Thailand”เป็นความร่วมมือระหว่าง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานโครงการสานพลังประชารัฐ และหอการค้าจังหวัด กำหนดภายใต้แนวคิด “Total Business Solutions” สำหรับทุกช่วงธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับ SME มากที่สุดในประเทศไทยมาอยู่ในงานเดียวด้วยบริษัทเอกชนเพื่อเป็น One Stop Service และเป็นที่ปรึกษาให้ผู้ประกอบการ SME รวมถึงการให้ข้อมูลความรู้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจและมีความต้องการทำธุรกิจโดยกำหนดจัดงานขึ้น4 ครั้ง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2559 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา (ลาดพร้าว) BCC Hall เป้าหมาย 25,000 คน, จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2559 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เป้าหมาย 10,000 คน, จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง 9-11 กันยายน 2559 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ เป้าหมาย 12,000 คนและจังหวัดสงขลา ที่ อ.หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2559 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา หาดใหญ่ เป้าหมาย 7,000 คน

smeexpospringup5

การจัดงาน แยกเป็น 6 แนวคิด คือ
          1. ประชารัฐเพื่อประชาสัมพันธ์ที่มาและเป้าหมายของโครงการประชารัฐให้กับผู้ประกอบการ SME และประชาชนทั่วไปได้เข้าใจถึงการส่งเสริม SME และ Startup ซึ่งเป็น 1 ใน 12 คณะ ภาคธุรกิจสนับสนุนภาครัฐ
          2. Main Stageเพื่อเป็นศูนย์กลางของงานและเป็นเวทีกลางให้กับ 3 คณะทำงานได้แก่ SME, StartUp, และ SE ได้มีโอกาสจัดสัมมนาที่น่าสนใจ เพื่อเป็นการส่งเสริมคามรู้ ความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการ
          3. SME Landเป็น Total Business Solutions ที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ SME (Traditional) ในทุกช่วงธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วย 7 โซน คือ โซน 1) Business Takeoffรวบรวมหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ผู้ประกอบการต้องการเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งมีหน่วยงานภาคีหลักที่สามารถให้การสนับสนุนได้โซน 2) Tax / Account / Financialรวบรวมหน่วยงานภาคีที่ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบัญชี โซน 3) Productivity / Efficiency Improvementรวบรวมหน่วยงานภาคีที่ให้การสนัยสนุนและให้คำปรึกษาทางด้านการผลิตและบริการในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่ธุรกิจ โซน 4) Innovationรวบรวมหน่วยงานภาคีที่ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาทางด้านนวัตกรรม เพื่อต่อยอดธุรกิจแบบยั่งยืน โซน 5) Marketingรวบรวมหน่วยงานภาคีที่ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาทางด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ รวมถึงช่องทางในการค้าขายทั้ง Offline และ Online เช่น หน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ โซน 6) Connectivityรวมหน่วยงานภาคีที่ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาทางด้านการขยายตลาดไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะใน CLMVและโซน 7) Logistic / Import – Exportรวบรวมหน่วยงานภาคีที่ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาทางด้านโลจิสติกส์ และบริการด้านการนำเข้าและส่งออก
          4. StartUp& IDEเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกลุ่ม StartUp& IDE ให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจเป้าหมายในการสนับสนุนและพัฒนาระบบนิเวศ (Eco-System) ให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (IDE Start-up)
          5. SEเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกลุ่ม SE ให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจเป้าหมายในการยกระดับของพัฒนาผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม
          6. Retailเพื่อส่งเสริมธุรกิจในแบบ B2B โดยการจัดเป็น Market Place สำหรับสมาชิกภาคีเครือข่ายในการออกร้านจำหน่ายสินค้า

smeexpospringup4


          ด้าน นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า “การจัดงานSME Expo Spring Up Thailandหอการค้าไทย ได้มอบหมายให้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมดำเนินการกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานโครงการสานพลังประชารัฐ ในการจัดงานของภาคอีสานที่จังหวัดอุดรธานี วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากมาย อาทินิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐ ซึ่งจังหวัดอุดรธานีได้เป็นจังหวัดต้นแบบ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี จำกัด การจัดนิทรรศการในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานประชารัฐให้กับประชาชนชาวอุดรธานีมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมMeet the Expert รวบรวมที่ปรึกษามืออาชีพที่มากที่สุดกว่า 100 หน่วยงาน, กิจกรรมการสัมมนากว่า 30 หัวข้อ, การจับคู่ธุรกิจ กิจกรรม Pitching แผนธุรกิจและWorkshop รวมทั้งการต่อยอดธุรกิจกับร้าน B2B, B2C กว่า 100 ร้านค้า ประกอบด้วย แฟรนไชส์ ตัวแทนจำหน่ายและโรงงานรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) เป็นต้น หอการค้าฯ ขอเชิญชวนสมาชิก ผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน ซึ่งจะช่วยสร้างศักยภาพ ความรู้ และต่อยอดธุรกิจกับผู้เข้าร่วมงานได้มากขึ้น”

smeexpospringup6