194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ เตรียมจัด “สุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ปีที่ 9

หอการค้าอุดรฯ เตรียมจัด “สุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ปีที่ 9

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เตรียมจัดทำโครงการสุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย ต่อเนื่องปีที่ 9พร้อมเปิดรับนักเรียนชั้น ม.5-6 เข้าทบทวนความรู้ใน2 วิชาหลัก และแนะแนวศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

the-tutorials1

          สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกเพื่อสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาใหม่เป็นระบบแอดมิชชั่น หรือระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา มาตั้งแต่ปี 2548 และมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์มาโดยตลอด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย ในปี 2559 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จึงได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดทำโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยขึ้น เป็นปีที่ 9 เพื่อสร้างโอกาสที่ดีและความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเยาวชนที่กำลังศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีนี้ได้เน้นการทบทวนสาระสำคัญที่ต้องใช้ในการสอบเข้าศึกษา ตลอดจนได้จัดให้มีการแนะแนวศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้ นายสิริพงษ์ อุเทนพิทักษ์กุล รองประธานหอการค้าฯ เป็น “ประธานโครงการ”

         the-tutorials11

          นายสิริพงษ์ อุเทนพิทักษ์กุล กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดทำโครงการเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 9 วัตถุประสงค์หลักคือ การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยในปี 2559 และแนะแนว ส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนในจังหวัดอุดรธานี เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในฝันได้

          สำหรับปีนี้ จัดทบทวนใน 2 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามระบบแอดมิชชั่น รวมทั้งแนะแนวการศึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกสาขาวิชาได้เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งการจัดโครงการในปีนี้ เปิดรับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 5,000 คน กำหนดจัดงานในเดือนกันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. เช่นเคย ส่วนวัน และสถานที่จัดงาน อยู่ระหว่างการประสานงาน ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง

          นายสิริพงษ์ อุเทนพิทักษ์กุล กล่าวอีกว่า “หอการค้าฯ คาดหวังว่า โครงการนี้จะทำให้นักเรียนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิชาที่นำมาทบทวนมากขึ้น เกิดความมั่นใจในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และสามารถเข้ามหาวิทยาลัยในฝันของนักเรียนได้ โดยหอการค้าฯ พร้อมที่จะได้อำนวยความสะดวกทั้งในด้านเอกสารประกอบการทบทวนความรู้ อาหารว่าง อาหารกลางวัน จึงขอเชิญชวนนักเรียน และสถาบันการศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ส่งนักเรียนในสังกัดเข้ารับความรู้ได้ตามวัน เวลาข้างต้น หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี”