194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาหอการค้าจังหวัด หอการค้าไทย ครั้งที่ 4/2559

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรฯ

ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาหอการค้าจังหวัด หอการค้าไทย ครั้งที่ 4/2559

goog-up

           เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 3559 เวลา 10.00 น. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และ กรรมการหอการค้าไทย ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาหอการค้าจังหวัด หอการค้าไทย ครั้งที่ 4/2559 และการประชุมประธานภาค 5 ภาค การประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าภูมิภาค ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และราษฎรอาวุโส ในการปาฐกถาการประชุมคณะกรรมการบริหารภูมิภาค หอการค้าไทย ณ ห้องสัมมนาอาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

good-up1

good-up2