194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นายเดชา อึ้งมณีประเสริฐ

Image
ชื่อสมาชิก                       นายเดชา  อึ้งมณีประเสริฐ
                          
รหัสสมาชิก                     499


สถานประกอบการ           ตังปักดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
ประเภทกิจการ                ขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป,อุปกรณ์เย็บปักถักร้อย,อุปกรณ์งานฝีมือ
ที่อยู่                              303-304 .โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง .อุดรธานี 41000
โทรศัพท์/โทรสาร           042-343793,243078