194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นายพิสิษฎ์ พิพัฒน์วิไลกุล

pisit


ชื่อสมาชิก                       นายพิสิษฎ์  พิพัฒน์วิไลกุล
 
                        
รหัสสมาชิก                      500

สถานประกอบการ           บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด
ประเภทกิจการ                ผู้พัฒนานานิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
ที่อยู่                              88/88 .ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง .อุดรธานี 41000
โทรศัพท์/โทรสาร           042-237701-4, 237705