194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นายสุริยงค์ บวรสันติสุข

Image
ชื่อสมาชิก                       นายสุริยงค์  บวรสันติสุข
                            
รหัสสมาชิก                      502

สถานประกอบการ           หจก.บุญกิจการยาง
ประเภทกิจการ                ขายยางและเปลี่ยนยางรถยนต์
ที่อยู่                              580/1 .โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง .อุดรธานี 41000
โทรศัพท์/โทรสาร           042-242471,246815 ,246815