194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นายชวลิต อุดมพานิช

logoh

สมาชิกเลขที่

 1422

ชื่อสมาชิก

 นายชวลิต  อุดมพานิช

ชื่อกิจการ

 ร้านอาหารสวนทิพย์

ประเภทกิจการ

 ร้านอาหาร

ที่อยู่

 475/11 หมู่ 7 ซอยวัดสามกษัตริย์ ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์

 042-222927