194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นางสาวกัญญามณี วิไลงาม

logoh
สมาชิกเลขที่ 1942
ชื่อสมาชิก นางสาวกัญญามณี  วิไลงาม
กิจการ บริษัท เอส วี เอส เอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประเภทกิจการ ธุรกิจที่พัก โรงแรม
ที่อยู่

70/79 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  

โทรศัพท์/โทรสาร  085-6451188, 042-240573