194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นายประเทือง หอมหวล

logohor
สมาชิกเลขที่ 1967
ชื่อสมาชิก นายประเทือง หอมหวล
กิจการ บจก.ศรีเจริญหลังคาเหล็ก
ประเภทกิจการ ผลิตหลังคาเหล็ก และจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
ที่อยู่

299 หมู่ 12 ถ.อุดร-เชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  

โทรศัพท์  087-9462109  โทรสาร. 042-125559