194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นายธวัฒน์ชัย ชำลอง

 1986
สมาชิกเลขที่ 1986
ชื่อสมาชิก นายธวัฒน์ชัย ชำลอง
กิจการ หจก.ไทยเท แมชซีนเนอรี่
ประเภทกิจการ ผลิตรถยนต์ในส่วนงานราชการ (รถเก็บขยะ รถดับเพลิง)
ที่อยู่

89/9 หมู่ 4 ซอยบ้านโพนบก ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  

โทรศัพท์  087-9876543