194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นายสมเกียรติ คนชาญ

 logohor
สมาชิกเลขที่ 2035
ชื่อสมาชิก นายสมเกียรติ คนชาญ
กิจการ

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทกิจการ ให้บริการรักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย สนับสนุนอาคาร-โรงงานครบวงจร ให้บริการพนักงานในสำนักงาน
ที่อยู่

365/1 ซอย 67/1 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขต กรุงเทพฯ 10220  

โทรศัพท์  02-55525015 ต่อ 458  โทรสาร 02-9723728