194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นางสาวพิมพ์พัดชา ดวงลาพิมพ์

 logohor
สมาชิกเลขที่ 2038
ชื่อสมาชิก นางสาวพิมพ์พัดชา ดวงลาพิมพ์
กิจการ

ร้านอาหารพานัว

ประเภทกิจการ ร้านอาหาร
ที่อยู่

345/22 หมู่ 2 ซอยบ้านโพธิสว่าง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  

โทรศัพท์  086-2330255