194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นายโกสินธ์ ศรีศักดิ์สกุลชัย

 2042
สมาชิกเลขที่ 2042
ชื่อสมาชิก นายโกสินธ์ ศรีศักดิ์สกุลชัย
กิจการ

บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประเภทกิจการ ธุรกิจค้าทองคำครบวงจร
ที่อยู่

99/9 ห้อง E8 ถ.ทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  

โทรศัพท์  096-8586469