194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นางสาวพรทิพย์ พนมเขต

 logohor
สมาชิกเลขที่ 2078
ชื่อสมาชิก นางสาวพรทิพย์ พนมเขต
กิจการ

บจก.ซีมิกซ์คอนกรีต 

ประเภทกิจการ ผลิตจำหน่ายปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ
ที่อยู่

97 หมู่ 4 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  

โทรศัพท์  095-5454995