194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นางสาวจุฑารัตน์ อนันธิกุลชัย

 2088
สมาชิกเลขที่ 2088
ชื่อสมาชิก นางสาวจุฑารัตน์  อนันธิกุลชัย
กิจการ

อิ่มปาเต (IMPATE)

ประเภทกิจการ ขายขนมปาเต (ข้าวจี่ลาว) และเครื่องดื่ม
ที่อยู่

106/6 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  

โทรศัพท์  060-0926454