194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นายศรัณย์พงศ์ บุรินทรนิตย์

 logohor-2
สมาชิกเลขที่ 2090
ชื่อสมาชิก นายศรัณย์พงศ์  บุรินทรนิตย์
กิจการ

กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหม มัดย้อม 

ประเภทกิจการ จำหน่ายผ้าไทย ผ้าไหม มัดย้อม สินค้า OTOP 5 ดาว จังหวัดอุดรธานี
ที่อยู่

169 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

โทรศัพท์  093-3251864