194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นางสาวอรพิน ชาลีสมบัติ

 logohor-2
สมาชิกเลขที่ 2133
ชื่อสมาชิก นางสาวอรพิน  ชาลีสมบัติ
กิจการ

พินชาลี ฟู้ดส์

ประเภทกิจการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และแปรรูปสินค้าประเภทน้ำผลไม้ 
ที่อยู่

128 หมู่ 8 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์  042-155891