194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นางสาววรเนตร เพิ่มสุวรรณดี

 logohor-2
สมาชิกเลขที่ 2139
ชื่อสมาชิก นางสาววรเนตร เพิ่มสุวรรณดี
กิจการ

หจก.เค.แอล. อุดรธานี อินเตอร์เนชั่นแนล

ประเภทกิจการ รับจำนอง ขายฝากที่ดิน
ที่อยู่

321/24 หมู่ 6 ถ.อุดรดุษฎี ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์  042-221279