194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นางสาวอานิศา อ่วมมงคล

 logohor-2
สมาชิกเลขที่ 2140
ชื่อสมาชิก นางสาวอานิศา  อ่วมมงคล
กิจการ

หจก.อาทิตย์ธนโชติ

ประเภทกิจการ กิจการซื้อมาขายไป ขายสินค้าอุปโภค บริโภค เน้นขายส่ง เช่น น้ำปลา ชูรส รสดี
ที่อยู่

63, 65 ถ.สุรการ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์  081-9751271